Europos Parlamento frakcijos jungiasi, kad palaikytų žmones su negalia

 (2013 06 06)


Europos Parlamento pagrindinių frakcijų lyderiai paskelbė, jog kartu imasi ryžtingų veiksmų, remiant Europos piliečius su negalia. Frakcijų lyderiai pasirašė deklaraciją, kuria skelbia keletą iniciatyvų, kuriuos sustiprins neigaliųjų teises Europoje. Keletas iniciatyvų:  1. Europos Parlamentas įgyvendins JT konvenciją dėl žmonių su negalia teisių, įsteigdamas už tai atsakingą komitetą;
  2. Europos Parlamentas pateiks konkrečius siūlymus, kuriais bus siekiama apsaugoti neigaliuosius nuo krizės;
  3. Nepaisant 2014 metų Europos Parlamento rinkimų, frakcijos užtikrina, kad visi dokumentai, informacija ir frakcijų interneto svetainės bus prieinamos žmonėms su negalia;
  4. Frakcijos sieks sukurti teisės aktų paketą, kuriuo bus siekiama aukštos kokybės prekių ir paslaugų prieinamumo neigaliesiems.

Solange Helin-Villes

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/ep-political-groups-join-forces-support-persons-disabilities