Socialistų ir demokratų frakcija palaiko projektą „Cosme”, remiantį vidutinį ir smulkųjį verslą

 (2013 06 20)


                       Europos Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą dėl „Cosme” programos, kuriai 2014 - 2020 periode bus skirta 2,3 miljardo eurų, stiprinant smulkiųjų ir vidutinių įmonių konkurencingumą.

                      Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso pirmininko pavaduotoja Patrizia Toia sakė: „Pirmą kartą istorijoje ES paruošė specifinę programą smulkioms ir vidutinėms įmonėms, kurios yra mūsų ekonomikos ramstis. „Cosme” programa bus siekiama pagerinti galimybes gauti finansavimą ir skatinti verslumo iniciatyvas Europoje. Skaičiuojama, jog ši programa parems daugiau nei 40 tūkst. įmonių per metus, tas leis sukurti maždaug 30 tūkst. darbo vietų.”

                      Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso atstovė spaudai Teresa Riera pridėjo: „Ši programa sudarys palankesnes sąlygas gauti finansavimą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tikimasi, kad ši programa prisidės prie ES bendrojo vidaus produkto didėjimo 1,1 milijardo eurų per metus.”

Parengta pagal Europos Parlamento socialistų ir demokratų frakcijos pranešimą ©,  2013 06 20