Griežtai sukritikuotas Vengrijos ministras pirmininkas V. Orban

 (2013 06 19)


                      Europos Parlamento žmogaus laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas parėmė ataskaitą, kurioje skelbiama apie pagrindinių žmogaus teisių pažeidimus Vengrijoje. Tokį pablogėjimą lėmė V. Orban vadovaujamos dešiniųjų vyriausybės vykdomos reformos. Ataskaitoje buvo minimi tokie pažeidimai kaip teisėjų nepriklausomumas, spaudos laisvė, mažumų teisės.

                      Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso pirmininko pavaduotoja Sylvie Guillaume sakė: „Kaip socialistai ir demokratai norime pareikšti solidarumą Vengrijos piliečiams, kurių šalyje demokratija išgyvena sunkius laikus. Ši ataskaita labai svarbi tuo, jog parodomos mūsų teisinės sistemos silpnosios vietos, o kartu ir poreikis ES ir jos šalims-narėms rūpintis pagrindines piliečių teises ir laisves, įtvirtintas Lisabonos sutarties 2 straipsnyje.”

Parengta pagal Europos Parlamento socialistų ir demokratų frakcijos pranešimą ©,  2013 06 19