Beveik dviem trečdaliams namų ūkių Lietuvoje pavyksta sutaupyti 100 Lt ir daugiau per mėnesį. Per metus nieko nesutaupančių namų ūkių sumažėjo 3 proc.

 (2014 06 09)


Šaltinis: Lietuvos banko „Namų ūkių apklausos dėl finansinės elgsenos apžvalga“, 2014