Valdžios teikiamą informaciją apie eurą valiutos pakeitimo šalyje metu palankiai vertino 91% maltiečių ir kipriečių, 87% slovėnų, 84% slovakų, 83% estų ir 80% latvių. Nepatenkintųjų informacija dalis svyravo nuo 4% Maltoje iki 13% Latvijoje.

 (2014 06 06)


Šaltinis: Eurobarometras „Latvija po euro įvedimo“, 2014