Euro zonos metinė infliacija gegužės mėnesį sumažėjo iki 0,5%, palyginti su 0,7% balandį.

 (2014 06 04)


Šaltinis: Eurostat pranešimas, 2014 06 03