Profesorės Vandos Kašauskienės knygos "Istorijos spąstuose. Justo Paleckio gyvenimo ir veiklos bruožai. 1899-1980" pristatymas

 (2014 01 31)


Akimirka iš knygos pristatymo. Iš kairės knygos autorė prof. Vanda Kašauskienė, diskusijos moderatorius Česlovas Juršėnas ir istorikas Liudas Truska 

 

 

 

 

 

Sausio 24 d. Mokytojų namų svetainėje vyko profesorės Vandos Kašauskienės knygos "Istorijos spąstuose. Justo Paleckio gyvenimo ir veiklos bruožai. 1899-1980" pristatymas. Kas lėmė profesorės apsisprendimą rašyti apie asmenybę, dėl kurios vis dar tebesiginčijama? Kokie istoriniai faktai ilgus metus buvo nutylimi? Kokiu svarbiausiu savo gyvenimo motto vadovavosi Justas Paleckis? Istorikų, rašytojų, žurnalistų vertinimai, pasisakymai, prisiminimai. Kviečiame pasižiūrėti reportažą.