Jaunimo garantijų iniciatyva – įrankis jaunimo nedarbo problemos sprendimui

 (2013 12 10)


     Krizės sąlygomis jauniems žmonėms sunku įsitvirtinti darbo rinkoje - jauni žmonės dažnai samdomi paskutiniai. Jaunimo nedarbui Europoje pasiekus rekordines aukštumas, ES institucijos ėmėsi priemonių, kurios turėtų didinti jaunų žmonių užimtumą.

     Europos Komisija siūlo ES šalyse įgyvendinti „Jaunimo garantijų“ iniciatyvą. Pagal kurią būtų užtikrinama, jog jaunimas iki 25 metų turėtų galimybių gauti gerų darbo pasiūlymų, toliau mokytis, atlikti gamybinę praktiką ar stažuotę per keturis mėnesius po mokyklos baigimo ar darbo netekimo. Šiam pasiūlymui pritarė ir Europos Parlamentas, ir ES Vadovų Taryba. Numatyta ,,Jaunimo garantijų“  iniciatyvą įgyvendinti 2014-2020 m. skiriant jai 6 mlrd. eurų, taip pat naudojant šalių narių biudžetų ir Europos socialinio fondo lėšas.

     „Šios iniciatyvos tikslas yra užtikrinti, kad niekas nebūtų paliktas nuošalyje, kad visiems jaunuoliams, kuriems nepavyko patiems susirasti pasiūlymo, per tam tikrą laiką būtų pateiktas darbo, tolesnio mokymosi, gamybinės praktikos ar mokomosios praktikos pasiūlymas“ – sakoma viename iš Europos Komisijos dokumentų. Jame paaiškinama, kad „Jaunimo garantijų“ iniciatyvos pavadinimas nėra naujas. Dar 1981 m. Šiaurės taryba apibrėžė tai, kaip „socialinę padėtį, kuriai esant visam jaunimui garantuojamos realios švietimo, mokymo ir darbo galimybės atsižvelgiant į asmens siekius, sugebėjimus bei interesus ir visuomenės poreikius ir tikslus“.

     Kaip teigiama Europos Komisijos pranešime, 2013 m. spalį Lietuva pateikė preliminarų Jaunimo garantijų iniciatyvos planą Europos Komisijos peržiūrai. Galutinis projektas ruošiamas, stengiantis pataisyti silpnąsias vietas, daugiau dėmesio skirti tarpsektorinėms partnerystėms. Įvairiuose Lietuvos miestuose Darbo biržos skyriai rengia susitikimus su mokymo įstaigų vadovais, darbdavių ir profsąjungų atstovais, tariasi dėl bendradarbiavimo.

Šaltiniai:
Komisijos tarnybų darbinis dokumentas 2012 12 05
Europos Komisijos pranešimas spaudai „Komisija ragina šalis nares skubiai padėti jauniems bedarbiams įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą “ 2013 11 12
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija „Jaunimo užimtumo skatinimas“