Nedarbas nėra vienintelė „išsivaikščiojimo“ priežastis. Pagarbos, dėmesio stoka žmogui, daugelio darbdavių pastangos išspausti iš darbuotojo visus syvus, profsąjungų nesugebėjimas to pažaboti. O kur dar niekaip iš

 (2014 01 20)


eksperimentinių ieškojimų neišbrendanti švietimo sistema, konfrontuojanti buvusios valdžios politika kaimyninių šalių atžvilgiu. Visa tai dar labiau pastūmėja mūsų tautiečius ieškoti geresnio gyvenimo kitoje – saugioje, gerbiančioje ir besirūpinančioje savo piliečiais šalyje.