Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo finansavimas

 (2010 04 15)


 Seimo Europos reikalų komiteto posėdžio santrauka

2010 04 14

1. ES ir šalių donorių lėšos:

·                    Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondas (TIENRF) 

Administruoja – Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas. Fondo lėšas 2000 – 2009 m. sudaro šalių donorių įnašai (~114 mln. litų) ir Europos Sąjungos parama (2234 mln. litų).

·                    Ignalinos programa  

Administruoja – Centrinė projektų valdymo agentūra prie Finansų ministerijos. Programos lėšas 2004 – 2009 m. sudaro Europos Sąjungos finansinė parama – 787 mln. litų.

2. Lietuvos lėšos

·                    Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo (ENF), kuris papildomas iš Ignalinos atominės elektrinės mokamų atskaitymų nuo pajamų, gautų už parduotą elektros energiją.

·                    Specialiosios Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos (bendrojo finansavimo) lėšos. 

Iš skirtų lėšų 1 mlrd. Litų energetikos ministro teigimu yra įsisavinta apie 800 mln. 

Pagrindiniai Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projektai

·    B1 − Naujos panaudoto branduolinio kuro saugyklos įrengimas:

Vertė - 676 mln. Litų

Vėluojama - 31 mėn. 

·    B2, B3/4 − Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo įrenginys:

Vertė - 435 mln. Litų

Vėluojama - 36 mėn. (B2), 27 mėn. (B3/4).  

Lietuvos Energetikos ministro teigimu,  Lietuvos Energetikos ministerija yra nepatenkinta pagrindinių ( anksčiau išvardintų) IAE uždarymo projektų vėlavimu, todėl dalis su uždarymo darbais susijusios informacijos perduota teisėsaugos institucijoms. 

Posėdyje taip pat paminėta, jog „Nukem Technologies“, kuri vykdo IAE uždarymo darbus, pernai iš Vokietijos bendrovės nupirko Rusijos bendrovė „Atomstroyexport“. Ši įmonė priklauso Rusijos energetikos holdingui „Rosatom“.

Posėdžio metu Energetikos ministras dar kartą teigė, jog Ignalinos atominės elektrinės (IAE) vadovui Osvaldui Čiukšiui mokama alga yra derama bei suderinta su Europos Komisija, o taip pat jį rinko rinko specialiai tam sudaryta komisija.

Parengė Agnė Chšanauskaitė