XXI a. iššūkius NATO ir naujosios Aljanso Strateginės koncepcijos perspektyvas

 (2009 10 12)


Susitikimo su NATO Generaliniu sekretoriumi J.E. Anders Fogh Rasmussen

Santrauka

2009 10 09
Vilniaus universitetas

Pasisakė

Andersas Foghas Rasmusenas, NATO Gen. Sekretorius
Mariusz Handzlik, Lenkijos Respublikos Prezidento kanceliarijos valstybės sekretoriaus pavaduotojas
J.E. Aivis Ronis, NATO Strateginės koncepcijos ekspertų grupės narys
Vygaudas Ušackas, Užsienio reikalų Ministras
Emanuelis Zingeris, Seimo narys

Susitikimą pradėjo VU TSPMI direktorius doc.dr. Ramūnas Vilpišauskas, teigdamas, jog NATO vaidmuo yra labai svarbus Lietuvai, o susitikimo metu tikisi atsakyti į Lietuvai ir jos kaimynėms rūpimus klausimus, kaip NATO turi spręsti saugumui kilusį pavojų, kokie yra mūsų kaimynų interesai.

Vienu sakiniu M. Handzlik NATO įvertino pačiu geriausiu aljansu, nei bet kada žmonijos istorijoje, kuriuo garantuojamas transatlantinis saugumas. Anot E.Zingerio, turi būti pasiekta, kad NATO būtų globalus aljansas.

M. Bandzlik teigė, kad viena, ko išmoko iš Lietuvos ir Lenkijos santykių, tai faktas, jog kaimynės gali pasikliauti viena kita. Kaimynės – tai ne tik Lenkija ir Lietuva, bet ir Latvija bei Estija.

Saugumas plėtojasi ir apie tai būtina rimtai galvoti. Į saugumo sąvoką įeina ir taika, ir apsauga, ir stabilumas. Tik atsižvelgiant į visas šias sąvokas galima kurti ateitį ir būti drauge. Tai liudija ir 1911 m. įvykiai JAV. Todėl šie įvykiai yra aktualūs ne tik JAV, bet ir kitoms NATO narėms. Iš viso to, galima teigti, kad NATO misija Afganistane yra ne vien dėl siekio įgyvendinti savo vertybes, bet ir dėl noro parodyti NATO principus.  Gruzijos atveju NATO taip pat buvo solidari, nes tikėjo 5 Straipsnio vertybėmis ir principais.

5 Straipsnis yra NATO šerdis, todėl būtina užtikrinti, kad visos NATO narės vienodai jį suprastų. Per pastaruosius 10 metų NATO yra labai daug nuveikusių. Dabar NATO turi plėtoti savo infrastruktūrą. Aišku, jog čia reikia kalbėti apie finansus: laisvė nėra nemokama. Visų pirma reikia rengti kareivius. Todėl kiekviena narė turi prisidėti.

Be visko, vienos šalies tauta negali būti laisva, jei saugumas neišplis už šalies sienų. Negalima negirdėti kitų, uždaryti duris, kaip pvz. Gruzijai ar Ukrainai.

Kalbant apie Rusiją, galima pasakyti tik vieną – galima ir būtina su ja dirbti. Tačiau Rusija privalo suprasti NATO idealus ir principus.

A.Ronis apgailestavo, jog negalėjo kalbėti visų 12 ekspertų vardu (jį į 12 ekspertų grupę parėmė visos trys Baltijos šalys). Susitikimo metu jis išsakė tik savo asmeninę nuomonę.

Strateginė koncepcija turi būti keičiama ir papildoma, nes NATO darbai ir funkcijos pasikeitė, nes pasikeitė ir Europa (Airija pritarė Lisabonos sutarčiai), nes pasikeitė ir Europos institucinė struktūra. Dabar dokumentas reikalingas tam, kad atskleistų bendrą NATO narių viziją.

Strateginė koncepcija bus kuriama per tris stadijas: svarstymo/apgalvojimo, konsultacijų ir finansavimo.

2010 05 01 Generalinis Sekretorius jau laukia ekspertų išvadų ir rekomendacijų, kad galėtų jas aptarti.

Bus diskutuojama: 5 Straipsnis, partnerystė, NATO santykiai su ES, karinės pajėgos. NATO savo tinklalapyje jau turi „think tank“ skiltį, kurioje paprasti žmonės galėtų išreikšti savo nuomones apie NATO. Tad ir kiekvienas lietuvis yra kviečiamas pareikšti savo nuomonę tam, kad būtų išgirstas.

E. Zingeris daugiau prisiminė Lietuvos-Lenkijos santykių istoriją. Ir priminė, jog Lietuva ir Lenkija turi apsaugoti jau nuo seno susiklosčiusias glaudžias tradicijas.

Toliau pateikė kelias tezes: gruzinai turi prisijungti prie Vakarų; turime galvoti kaip apginti saugumą; NATO gali drauge su mumis mus apginti; mes tikime, jog ir Rusija vertins NATO vertybes, bet kai matome Rusijos armijos manevrus netoli sienos (jau nekalbant apie Staliną ir kitus, ar prisimenant mūsų aukas ir Gulagus), suabejojame.

Susitikime dalyvavęs Seimo narys E. Vareikis teigė, jog netiki taika, saugumu, gerove – NATO apibrėžimu. Anot jo, tai saugūs lietuviai buvo sovietiniais laikais, gerovė – tai nafta ir dujos. Svarbiausia ne tai, o – vertybės. NATO turi aiškiai parodyti savo vertybes ir kur yra geografinė linija. Dar jis pridūrė, kad žmonėms reikia pateikti labai aiškius atsakymus ką reiškia 5 Straipsnis. 2 lapų apibūdinimo tikrai nereikia, užtenka kelių aiškių sakinių.  O kalbant apie Gruziją, gal NATO turėtų kalbėti apie 5 Straipsnį Plius ?

A.Ronis atsakė, kad kai kalbame apie vertybes, kalbame apie bendrą poziciją, apie siekį drauge įveikti iššūkius, pvz. kai Estiją sudrebino kibernetinė ataka.

NATO narės gali aptarti visus politinius klausimus. O Afganistane nebuvo NATO karas. Mūsų dienomis 4 Straipsnis yra kur kas svarbesnis. Ar yra planai perrašyti ir 4 Straipsnį? Apie tai bus diskutuojama.

V. Ušackas teigė, jog labai tiki NATO atvirumu, nes Lietuva yra ta narė, kuri pajuto NATO naudą.

Mes esame patys gėriausi tokios Rusijos draugai, kuri gerbia žmogaus teises. Mes turime padėti Rusijai suprasti, kad ji turi gerbti tarptautinius įsipareigojimus.

NATO Gen. Sekretorius A.F. Rasmusenas: NATO – tai vienintelis aljansas, suvienijantis nares bendru tikslu ir bendromis vertybėmis. NATO veda taikos ir stabilumo keliu. Šaltojo karo metu Lietuva ir kitos Baltijos šalys, kurių identitetas buvo pavojuje, visada turėjo taikos ir laisvės degančią ugnelę. Todėl NATO vertybės yra laisvė, demokratija ir stabilumas. Geriausias NATO vertybių pavyzdys Afganistane, kuriame Lietuva labai daug nuveikė. Puikiai žinau, jog Lietuviai dažnai klausia ir dėl išlaidų. Esu tikras tik dėl vieno – nebuvimas Afganistane kainuotų dar daugiau. Afganistano palikti nuošalyje negalime vien dėl terorizmo grėsmės. Investicijos būtinos ir tam, kad būtų rengiami kariai ir kad NATO vertybės išplistų visame Afganistane ir už jo ribų.

Lietuva turi 5 Straipsnio garantijas, nes visada dalyvauja strateginiame planavime.

NATO keičiasi dėl kelių faktorių: globalizacijos, pažangių, besiplėtojančių technologijų (kiberatakos). Visa tai keičia ir teroristus. Rizikuojame matyti nestabilumą dėl šylančio klimato, kylančio jūros vandens lygio, maisto, geriamojo vandens stygiaus, pandemijų, masinės migracijos. Žinoma, NATO neatsakys į šiuos visus iššūkius, bet kaip galima efektyviau spręs juos.

Kalbant apie naujos strategijos koncepciją, tai bus labiausiai atviras procesas, nes bus išklausoma ir paprastų žmonių per NATO tinklalapyje pateiktas pastabas „think tank“ skiltyje, bus rengiama labai daug konferencijų.

Esminis NATO uždavinys – apginti savo teritoriją ir joje gyvenančius žmones. Mes nuolatos turime transformuotis, nes kinta gynybos reikšmė, nes NATO esmė – visi jos nariai turi jausti, jog yra saugūs.

Kalbant apie Rusiją, galima pasakyti tik viena – NATO niekada neis į kompromisus dėl savo principų. Tik drauge turime – 29 narės (28 NATO + 1 Rusija) įvertinti kokie pavojai glūdi mūsų abiejų saugumui.

Rusija priėmėm mano pasiūlymą. Manau, kad tai nauja pradžia NATO-Rusijos santykiuose.

Parengė Eglė Kiuraitė