LSDP Varėnos skyriaus veikla per 2010 m. lapkritį

 (2010 12 07)


Lapkričio 3d. Varėnos LSDP skyrius organizavo susitikimą su tarybos nariais ir kitais bičiuliais Panaroje bei Pilvingių kaimuose. Panaroje susirinko apie 12 žmonių, gan neblogai praėjo susitikimas. Deja, Pilvingiuose tik 4 žmonės atėjo.

Lapkričio 19d. buvo atvykęs V.P.Andriukaitis. Susitikimai įvyko Margionių ir Vydenių kaimuose. Visur susirinko palyginus nemažai žmonių.

Lapkričio 26d. Panaroje vyko šventė (18 val.). Dalyvavo pirmininkas su partijos bičiuliu. Sakė, kad susitikimas gerai pavyko kadangi daug žmonių susirinkę buvo. Šventėje dalyvavo ir rajono meras. Mero pasisakymas nelabai atitiko susirinkusiųjų lūkesčius. O štai, po pirmininko Elvino Jankevičiaus pasisakymo žmonės dar ilgai jį kalbino.

Buvo ataskaitinis susirinkimas, per kurį buvo patvirtintas sąrašas į rajono tarybą. Jame 30 žmonių, dar gal šiek tiek keisis kol reikės jį išsiųsti.

Gavome 2 procentus, jau persiuntė į mūsų fondą (Socialdemokratinių idėjų rėmimo fondas). Juos panaudosime rinkimams, bei rėmimui žmonių rajone.

Planuojame įgyvendinti kelis projektus rajone, vienas - jau startavęs . Rašome įvairius straipsnius.

Planuojame susitikimus didesniuose miestuose prieš rinkimus (sausį, vasarį), kuriuose norėsime ir Jūsų sulaukti (gal turėsite laiko skirti mums vieną dieną). Labai daug žmonių Jus gerbia ir norėtų, kad Jūs atvyktumėte. Darytume susitikimą Varėnoje ir S.Varėnoje.

Planuojame pasikviesti ir A.Butkevičių su V.Blinkevičiūtę. Reikia pasistengti, kad gautume daugiau taryboje vietų. Juk tiek investuota! Be to norime padėti rajonui, nes labai sunki padėtis: nėra darbo vietų, reikia pritraukti investicijų, nes kitaip - visi į užsienį išvažiuos. Liūdna tiesa.

Šiam kartui tiek. Laukiu klausimų ir Jūsų pastebėjimų, bei patarimų, jei turėsite.

Pagarbiai,
LSDP Varėnos skyriaus
koordinatorė Kristina Česnulevičiūtė

2010 12 06