Pasvalio rajono socialdemokratų sąskrydis

 (2010 09 14)


   Šių metų rugsėjo 4 dieną Girelėje įvyko kasmetinis LSDP Pasvalio rajono skyriaus sąskrydis. Į sąskrydį atvyko LSDP pirmininko Algirdo Butkevičiaus pavaduotoja Giedrė Purvaneckienė, Tvarka ir teisingumas partijos skyriaus pirmininkė Eglė Mitkienė, Darbo partijos skyriaus pirmininkas Eugenijus Lungys, Socialliberalų partijos skyriaus pirmininkas Rimas Želvys.

   LSDP Pasvalio rajono skyriaus pirmininkas Alfonsas Pulokas pasveikino visus atvykusius, pasiūlė sugiedoti socialdemokratų himną. Buvo pakeltos Valstybinė Lietuvos, Europos sąjungos, LSDP vėliavos. Skyriaus pirmininkas priminė, kad artėja savivaldybių tarybų rinkimai ir nuo visų mūsų partiečių susitelkimo priklausys rezultatai. Jis taip pat pasakė, kad susirinkusius linksmins Pasvalio kultūros centro Joniškėlio skyriaus kapela „Ramunėlė“ vadovė Nijolė Stepulienė, sportinėms varžyboms vadovaus  Ernestas Liubinas, gros Antanas Tušla. Alfonsas Pulokas pasveikino naujai įstojusius į socialdemokratų partiją Lijaną Gurskienę, Ingridą Vadapalaitę, Rimą Norkuvienę, Rimantą Gelažių ir įteikė bilietus. Pirmininkas pasidžiaugė, kad Rimantas Gelažius vedė socialdemokratę Liną Šukytę. Jaunavedžius sveikino ir Norgėlų kaimo socialdemokratai.

   Giedrė Purvaneckienė į Girelę kelią jau žinojo, nes 2009 metais buvo atvykusi į sąskrydį. Ji partiečiams palinkėjo daugiau drąsos, aktyvumo, nes Panevėžio regione, tik Panevėžio miestas ir rajonas gali būti pavyzdžiu mums visiems. Drąsa tikrai padėtų savivaldybės tarybos rinkimuose. Sveikinimus ir linkėjimus išsakė Eglė Mitkienė, Eugenijus Lungys, Rimas Želvys.

   Po oficialios dalies grojo ir dainavo  kapela „Ramunėlė“. Bičiuliai ir svečiai vaišinosi sumuštiniais. Visi gyrė Antano Liubino išvirtą penkių grūdų košę. Neapsieita ir be partiečių padaryto miežinio alaus.

   Sportinių varžybų nugalėtojams ir prizininkams buvo įteikti medaliai, diplomai. Šių metų ruduo ypač turtingas grybais, todėl pirmą kartą sąskrydyje organizuotos grybavimo varžybos. Rezultatai nenuvylė.

   Vakare sąskrydžio vėliavos buvo nuleistos, renginys baigėsi.

Rajono skyriaus atsakingas sekretorius

Aleksas Varvuolis