Kelionė į Europos Parlamentą Strasbūre

 (2008 05 05)


Balandžio 19 dienos rytą nuo Lietuvos Respublikos Seimo į savaitės kelionę po Europą išsiruošė 50 žmonių grupė. Keliautojais buvo optimistiškai nusiteikę LSDP bei LSDJS nariai iš Vilniaus, Skuodo, Panevėžio, Ukmergės, Prienų, Telšių, Druskininkų, Pakruojo, Širvintų, Utenos, Lietuvos universitetų studentų verslumo konkurso PROFAS bei moksleivių ir jų tėvų, senelių bei mokytojų konkurso „Europos Sąjunga, Lietuva ir aš po 20 metų“ nugalėtojai.

Kelionei einant į pabaigą dalyviai buvo paprašyti užpildyti kelionės vertinimo anketas. Didžioji dauguma kelionės dalyvių liko labai patenkinti tuo, ką pamatė ir patyrė per septynias kelionės po Europą dienas. Jie taip pat palankiai vertino skirtingų kartų keliavimą drauge – kelionės dalyvių amžius svyravo nuo 15 iki 70 metų. Nuoširdūs buvo vyresniosios kartos pastebėjimai, kad jaunimo tarpe yra daug puikių, protingų, gerai išauklėtų  žmonių. Dienos praleistos Prahoje, Strasbūre, Liuksemburge ir Berlyne kėlė daug skirtingų emocijų.

Nepaisant sunkios nakties autobuse keliautojai labai optimistiškai ir linksmai tyrinėjo nuostabiąją Prahą. Be nepakartojamo Čekijos sostinės grožio daugumą sužavėjo energija trykštanti gidė Danutė Raichova. Europos Parlamentas Strasbūre kelionės dalyvius užbūrė savo didingumu, suteikė atsakymus į daug jiems kylančių klausimų bei parodė kaip realybėje veikia dažnai iki galo neperprantamos ES struktūros. Laikas praleistas Europos Taryboje padėjo dalyviams aiškiai suprasti, kad tai nėra ES pavaldi institucija, turinti savo veikimo specifika – rūpintis žmogaus teisėmis. Strasbūras daugumai kelionės dalyvių siejasi su puikiai Justo Paleckio draugijoje praleistu, kupinu turiningų diskusijų, vakaru bei kitos dienos vienos iš ES sostinių tyrinėjimu. Liuksemburgas – tobulo gamtos grožio miestas, sužavėjęs didžiąją daugumą keliautojų. Nuostabą kelionės dalyviams kėlė ir stulbinantys, retsykiais pavydą keliantys faktai apie Liuksemburgo gyventojų socialines garantijas: tarkime senatvės pensijos dydis neretai yra 101% liuksemburgiečio atlyginimo. Išsekę po savaitės kelionės dalyviai pasiekė Berlyną. Didelis miestas, noras kuo daugiau pamatyti, ekskursija, kuri daugumai atrodė per greita, įtakojo nebe tokį optimistišką kelionės dalyvių požiūrį. Jie buvo linkę turėti daugiau laisvo laiko pirkiniams bei poilsiui. Tačiau tai nė kiek nenuvylė keliautojų – jų vertinimai liko labai aukšti, o komentarai geranoriški ir nuoširdūs.

Kelionė ilgam liks dalyvių atmintyje, o jų išreikštas požiūris ir atsakymai į mūsų užduotus klausimus yra vertas pristatymo. Ilgiau pabendravus su keliauninkais supratome – ES Lietuvai teikiamos naudos nenuvertina niekas. Nenuginčijama laisvo judėjimo, struktūrinių fondų paramos, saugumo nauda akivaizdi visiems kelionės dalyviams. Tačiau ir aklais eurooptimistais keliautojų pavadinti nedrįstume – jie įvertina ir galimus neigiamus prisijungimo prie ES padarinius. Dažniausiai mini supanašėjimo, kultūrinio identiteto praradimo, didelių ekonominių skirtumų keliamas problemas.

Justo Paleckio suorganizuotos kelionės dalyviai pasisakė ir labai opiu Lietuvai emigracijos klausimu. Paklausti kokiomis priemonėmis būtų galima paskatinti emigrantus lietuvius grįžti į Lietuvą keliautojai tvirtino, jog grįžtančiųjų galime sulaukti tik tuo atveju, jeigu Lietuva sugebės užtikrinti tokį patį atlyginimų vidurkį, kuris yra kitose ES šalyse. Ne mažiau svarbios socialinės garantijos, pagalba bei parama jaunoms šeimoms, kurios yra Lietuvos ateitis.

2008 05 05