Pastebėjimai iš Seimo Europos informacijos biure vykusios diskusijos apie Europos kultūrų dialogo metus

 (2008 05 13)


Seimo Europos informacijos biuras, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, 2008 05 12

 

Europos savaitės diskusija

Europos kultūrų dialogo metai (2008) Lietuvoje

Diskusiją pradėjo Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Virginijus Domarkas, pranešimus skaitė Kultūros, filosofijos ir meno instituto tarybos narys dr. Vytautas Beneris, Europos kultūrų dialogo metų (2008) koordinatorė Renata Šukaitytė ir UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“ kūrybos vadovas Jonas Oškinis.

Virginijus Domarkas pastebėjo, kad dėl stiprėjančios globalizacijos, Europa tampa vis įvairesnė kultūriniu požiūriu – daugelis ES valstybių narių tampa daugiakultūrinėmis. „Menininkai ir kultūros veikėjai nuo senų laikų naudojais kūrybiniu dialogu su kitomis kultūromis. Kultūrinė raiška buvo ir yra svarbi savitarpio supratimui, o kultūrinis bendradarbiavimas turi rimtai pasitarnauti Europos sanglaudai ir sustiprinti Europos identitetą“, sakė Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas. Žiniasklaidai taip pat tenka svarbus vaidmuo, plėtojant Europos piliečių pasaulio viziją.

Kalbėdamas apie daugiakultūrinį Vilnių ir europietiškojo dialogo tradiciją, dr. Vytautas Berenis atkreipė dėmesį į tai, kad dėl tos pačios globalizacijos ir eurointegracijos nyksta ir kinta nacionalinių valstybių samprata ir jų vieta tiek Europoje, tiek globaliame pasaulyje. Pasak Kultūros, filosofijos ir meno instituto tarybos nario, Vilniui visada buvo būdingas tolerantiškumas ir daugiakultūriškumas, o lietuvio sąmonėje yra gana ryškus suvokimas, kad be Vilniaus Lietuva negalima.

Renata Šukaitytė teigė, kad plečiantis Europos Sąjungai, intensyvėjant bendradarbiavimui ne tik Europos Sąjungos viduje, bet ir su kitomis valstybėmis, tapo itin svarbu akcentuoti kultūrų dialogą, nes tai tampa mūsų kasdienio gyvenimo dalimi. Pranešėja pristatė nacionalinę Europos kultūrų dialogo metų įgyvendinimo Lietuvoje strategiją, nacionalinius tikslus, tematiką bei konkrečius jau vykusius bei vyksiančius renginius, skirtus šiems metams paminėti.

Jonas Oškinis pristatė atliktos visuomenės nuomonės apklausos apie kultūrų dialogą rezultatus. Kaip rodo apklausos rezultatai, atsakydami į klausimą “Kas jums pirmiausia ateina į galvą, kai išgirstate žodžius “Tarpkultūrinis dialogas Europoje”?, lietuviai dažniau už kitus Europos piliečius mini kultūros renginius ir bendradarbiavimą tarp tautų. Teigiamai tarpkultūrinį dialogą vertina 74 proc. ir ypač aukštąjį išsilavinimą turintys respondentai (ES27 – 83 proc.) Paradoksalu, tačiau lietuviai rečiau už kitus europiečius bendrauja su kitų kultūrų ir religijų žmonėmis tiesiogiai (tik 51 proc.). Gana intensyviai jie tai daro internetu. Be to, nes 90 proc. lietuvių pasisako už tradicijas (ES27 – 67 proc.).

Eglė Kiuraitė, 2008 05 13