Milda Jokubauskaitė: ”Žmogus, visai nesusimąsto kokią žalą kelia aplinkai”


Gerb. Justai Palecki,

Ekologija yra labai opi mūsų šių dienų problema. Ji liečia kiekvieną iš mūsų, ir kiekvienas iš mūsų turime prisidėti prie švaraus, ekologiško gyvenimo. Tarkim, daugelis eidamas gatve suvalgęs saldainį, numeta jo popierėlį ant žemės. Tai, atrodo, nieko ypatingo ir niekam žalos nedaro, bet yra visai kitaip. Tas, popierėlį numetęs žmogus, visai nesusimąsto kokią jis žalą kelia mūsų aplinkai, o kažin ar išvis susimąsto prieš tai darydamas. Ir visa tai, manau, yra dėl per mažo informacijos kiekio. Visi yra girdėję apie visuotinį klimato atšilimą, bet ne kiekvienas žino kas tai yra, kokią žalą daro planetai, ar kokiais veiksmais žmogus skatina vadinamąjį šiltnamio efektą.

Labai džiugu kad kuo toliau, tuo daugiau įmonių, politikų ir paprastų žmonių prisideda prie ekologiško, vadinamo žaliojo, gyvenimo. Tarkim Jūs, su žaliuoju kodeksu ir jo pristatymu, parduotuvė „maxima“ su naujaisiais ekologiškais vienkartiniais maišeliais, ar „iki“ su ekologiškais daugkartinio naudojimo maišais. Negalima nepaminėti ir akcijos atkeliavusios iš Estijos „Darom‘09“ ir praeitų metų renginys, susilaukęs didžiulio pasisekimo. Tokie dalykai mums yra labai reikalingi, nes per juos sužinome apie tai kad gamta kenčia nuo mūsų, ir apteršę ją, dabar turime jai padėti. Juk kiekvienais metais vienas žmogus išmeta vidutiniškai 275kg šiukšlių. O jos juk niekur nedingsta, jos lieka Žemėje ir ją dar labiau teršia, būtent dėl to atsirado šiukšlių rūšiavimo konteineriai, ir visokios akcijos skatinančios rūšiuoti, t.y. perdirbti ir kuo mažiau teršti mūsų pačių aplinką.

Taigi aš siūlau nei vienam iš mūsų nenusigręžti nuo visuotinių problemų, jas spręsti visais įmanomais būdais, ir skatinti visus savo draugus, kolegas ar gimines taipogi tai daryti.