Juokauja liuksemburgiečiai


Ko­dėl liuk­sem­bur­gie­čiai taip ne­mėgs­ta žais­ti fut­bo­lo? Mat šis žai­di­mas yra la­bai ne­pa­to­gus: stip­riau spy­rei ka­muo­lį, ir jau rei­kia bėgt ar­ba į Bel­gi­ją, ar­ba į Vo­kie­ti­ją, ar­ba į Pran­cū­zi­ją.