Rusija, Serbija ir socialistų atsakas į krizę (iš 48-osios savaitės į 49-ąją)

 (2010 12 06)


ESP konferencijos dalyviai balsuoja už rezoliucijas
ESP konferencijos dalyviai balsuoja už rezoliucijas

Praeitą savaitę Briuselyje Europos Parlamento nariai posėdžiavo komitetuose.

Antradienį parlamentinio bendradarbiavimo su Rusija komitete su EK atstovais aptarta derybų su šia šalimi eiga. Jau trečius metus deramasi dėl partnerystės ir bendradarbiavimo sutarties. Rusijos vyriausybės delegacija ketina susitikti su EK atstovais Briuselyje kitų metų vasario 24 dieną. Susitikimo metu bus svarstomi šiuo metu svarbiausi kito ES ir Rusijos aukščiausio lygio derybų raundo klausimai: Rusijos protekcionistinių priemonių pašalinimas šaliai stojant į Pasaulio prekybos organizaciją (PPO) 2011 metais; Rusijos modernizavimo partnerystė su ES (tai turėtų būti ne tik ekonomikos ir technologijų, bet ir teisės viršenybės, ir pilietinės visuomenės modernizacija); dvišalis bevizis režimas; ES ir Rusijos bendradarbiavimas klimato kaitos ir aplinkosaugos klausimais, ypač Kankūno viršūnių susitikimo kontekste; bendros kaimynystės iniciatyvos ir įšaldytų konfliktų spendimai.

Galima tikėtis, kad nauja, abipusiai naudinga sutartis bus pasirašyta kitais metais, po Rusijos įstojimo į PPO. Tokia sutartis atvers naujas galimybes Rusijai ir visoms 27 ES šalims, ypač Rusijos kaimynėms.

Trečiadienį EP užsienio reikalų komitete aptarta Serbijos pažanga vykdant reformas. Komitete palankiai priimta Tarybos nuomonė, kad Europos Komisija pradėtų nagrinėti Serbijos narystės ES prašymą. Kartu pabrėžta: šalis privalo ir toliau visapusiškai bendradarbiauti su Tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu Hagoje dėl karo nusikaltėlių suėmimo. Tai išlieka pagrindine sąlyga Serbijai kelyje į narystę ES. Serbijos pranešėjas J. Kacin pabrėžė, kad dabar išgyvename svarbų momentą Vakarų Balkanų šalių integracijos į ES procese. Kroatija baigia savo derybas dėl stojimo, o Juodkalnija šį mėnesį taps šalimi kandidate. Tai yra teigiamas ženklas visam regionui.

Trečiadienį, ketvirtadienį ir penktadienį dalyvavau Europos Socialistų Partijos (ESP) Tarybos posėdžiuose Varšuvoje. Apie tai rašau tinklaraštyje. Vis dėlto ir čia pabrėšiu vieną pagrindinių tezių - socialinė ir užimtumo politika turi atlikti svarbesnį vaidmenį sprendžiant dabartinę darbo vietų mažėjimo krizę ES valstybėse. ESP prioritetas numeris vienas yra įveikti masinį nedarbą ir socialinę atskirtį kartu skatinant teisingą, "žaliąjį" ir sumanų ekonomikos augimą. Tai svarbiausia ekonomikos atsigavimo prielaida, todėl ji turėtų būti įgyvendinama vietos, nacionaliniu ir Europos lygmenimis. Priėmėme Europos užimtumo ir socialinės pažangos paktą, kuriame siūloma kurti geresnės kokybės darbo vietas pasitelkiant naujas ekonomikos augimo strategijas, saugoti ir stiprinti valstybių socialinio saugumo sistemas, gerinti darbuotojų įgūdžius, gerinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę. ESP tarybos delegatai taip pat pasisakė už ilgesnes darbo dienas, o ne priverstinį pensinio amžiaus didinimą ES valstybėse.

Ši savaitė - politinių grupių posėdžių savaitė. Socialistų ir demokratų grupėje aptarsime paskutinės šių metų plenarinės sesijos, vyksiančios gruodžio 13-16 dienomis Strasbūre, aktualijas. Diskutuosime teisės aktus dėl "piliečių iniciatyvos" įsigaliojimo, taip pat pranešimus apie kovą su prekyba žmonėmis. Formuluosime mūsų grupės poziciją dėl ES politikos Afganistane, ruošimės diskusijai su ES užsienio politikos įgaliotine K. Ešton dėl bendradarbiavimo su NATO.