H. Svoboda apie ES biudžetą: „Jei nesulauksime jokių Europos Sąjungos Tarybos veiksmų - susitarimo nebus”

 (2013 05 16)


       Po šios savaitės derybų dėl 2013 - 2020 m. ES biudžeto projekto pataisymų, Europos Parlamento S&D grupė išdėstė aiškias sąlygas.

         S&D pažangiojo aljanso frakcijos pirmininkas H. Svoboda sakė: „Mes sveikiname ES šalių ministrų pasirengimą rimtai derėtis dėl naujo ES biudžeto projekto, bet tai nėra pakankama. Turi būti aišku, kad dabartinis ES deficitas (mažiausiai 16 milijardų eurų) - ne ES išlaidų, o nacionalinių vyriausybių finansinių įsipareigojimų nevykdymo rezultatas. Nepriimtina, kad vyriausybės prisiima atsakomybę už ES programas, bet atsisako apmokėti sąskaitas. Todėl mes negalime sutikti su naujuoju ES biudžetu, kol nėra patvirtinimo, kad visos likusios sąskaitos bus apmokėtos. Aš apgailestauju dėl kai kurių vyriausybių nerodomo noro bendradarbiauti su Europos Parlamentu, ieškant kompromisų dėl daugiametės ES finansinės perspektyvos.”

Parengta pagal Europos Parlamento socialistų ir demokratų frakcijos pranešimą ©,  2013 05 16