“Atnaujinkime Europą” renginys Kroatijoje

 (2013 05 15)


                      „Atnaujinkime Europą” renginyje, kuris vyko istoriniame Kroatijos istoriniame mieste Split, Europos Parlamento socialdemokratų frakcijos atstovai pakartojo kvietimą siekti solidarumo ir pramonės atgaivinimo Europoje. Taip pat buvo aptarti iššūkiai ir galimybės, kai Kroatija š.m. liepos 1 dieną įstos į Europos Sąjungą.

                      S&D pažangiojo aljanso frakcijos pirmininkas H. Svoboda sakė: „Kroatijos pavyzdys rodo, kad šalys ir žmonės vis dar nori jungtis prie bendro Europos projekto. Kroatijos narystė ES atneš naujų pokyčių šiai šaliai ir visai Europos Sąjungai. Kroatijos socialdemokratų vyriausybė sustiprins politinės kairės pozicijas Europos Sąjungoje ir parems mūsų idėją siekti socialiai orientuotos ateities. Mes pagaliau turime užbaigti konservatorių vien griežtu taupymu grįstą politiką ir “Troikos” (kurią sudaro Europos Komisija, Tarptautinis valiutos fondas, Europos centrinis bankas) dominavimą.

                      Kroatija turi didžiulį potencialą turizmo ir laivybos srityse. Tačiau daug jaunų žmonių palieka šalį, ieškodami geresnio uždarbio svetur. Todėl mes turime sukurti geresnes sąlygas Kroatijoje, kurios skatintų piliečius likti ir dirbti savo šalyje. Labai svarbios investicijos į švietimą ir praktinius įgūdžius. Austrijos ar Vokietijos švietimo sistema, kur universitetinės studijos yra derinamos su praktiniais užsiėmimais, galėtų būti puikus modelis Kroatijos švietimo sistemai.”

Parengta pagal Europos Parlamento socialistų ir demokratų frakcijos pranešimą ©,  2013 05 15