Išmanieji techografai netrukus užtikrins profesionalių vairuotojų teises

 (2013 05 15)


        Po ilgų diskusijų, Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba, pagaliau pasiekė susitarimą dėl naujų reguliavimų keliuose, užtikrinsiančių didesnį saugumą ir pagarbą profesionalių vairuotojų teisėms, pasitelkiant išmaniuosius techografus. Naujos kartos prietaisai bus įdiegti sunkvežimiuose ir keleiviniuose autobusuose, kurie pravažiuoja daugiau nei 100 kilometrų.

        Europos Parlamento S&D frakcijos narė Silvia-Adriana Ţicău sakė: „Pagrindinis šio reglamento tikslas – patikrinti, ar įmonės ir jų vairuotojai paiso darbo ir poilsio reikalavimų. Naujos techografų funkcijos leis dar tiksliau rinkti duomenis, kurie iškart bus siunčiami atsakingoms valdžios institucijoms.”

        Iki 2015 metų visuose naujuose sunkvežimiuose turi būti įdiegti techografai. Šis susitarimas turės būti patvirtintas Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Parlamento plenariniame posėdyje.

Parengta pagal Europos Parlamento socialistų ir demokratų frakcijos pranešimą ©,  2013 05 15