ES šalių vyriausybės raginamos kovoti su mokesčių vengimu ir įvesti finansinių sandorių mokestį

 (2013 05 07)


       Europos Parlamento socialistų ir demokratų frakcijos nariai išreiškė susirūpinimą dėl ES valstybių narių atsitraukimo nuo ryžtingų planų įvesti finansinių sandorių mokestį. Frakcijos nariai nuogąstauja, kad ES šalių vyriausybės pristabdys šio mokesčio įgyvendinimą dėl aštrios finansų ir bankų sektoriaus kritikos. S&D frakcija ragina už mokesčius ir muitų sąjungą, auditą bei kovą su sukčiavimu atsakingą Europos komisarą A. Šemetą daryti spaudimą nacionalinėms vyriausybėms, kad toks mokestis būtų kuo greičiau įvestas.

       S&D frakcijos Europos Parlamento narės Mojca Kleva Kekuš sakė: „Mes turime stiprinti bendradarbiavimą tarp mokesčius administruojančių institucijų ir didinti skaidrumą ne tik šiose institucijose, bet ir visų sektorių įmonėse. Jeigu  mes norime pakelti skaidrumo lygį ir ryžtingai veikti Europos lygiu, pirmas žingsnis, kurį turėtumėme žengti būtų – pasiekti, kad tarptautinės įmonės sąžiningai prisidėtų. Tokia tvarka įpareigotų jas dalintis savo finansinių operacijų istorija su visomis ES šalimis, kuriose ta įmonė veikia.”

       Apskaičiuota, kad ES valstybės dėl sukčiavimo ir mokesčių vengimo kasmet praranda 1 trilioną eurų. O juk visi šitie pinigai galėtų būti investuojami į ekonomikos augimą ir naujų darbo vietų kūrimą.

Parengta pagal Europos Parlamento socialistų ir demokratų frakcijos pranešimą ©,  2013 05 07