Konferencija „Politinio islamo supratimas: žvilgsnis iš vidaus“ Europos Parlamente

 (2013 05 07)


        „Politinio islamo supratimas: žvilgsnis iš vidaus” konferencijoje, kuri vyko Europos Parlamente, S&D pažangiojo aljanso frakcija palankiai vertino Tuniso vyriausybės pasiūlymą įkurti nepriklausomą valdžios instituciją, atsakingą už vaizdo ir garso komunikaciją.

        S&D pažangiojo aljanso frakcijos pirmininko pavaduotojos Victoria De Keyser sakė: „S&D grupė sveikina šį pasiūlymą ir tikisi, kad projektas turės finansinių pajėgumų kovoti su dabartiniais iššūkiais, visų pirma, reguliuojant žiniasklaidos veiklą per artėjančius rinkimus. Žvelgiant iš vidutinio laikotarpio perspektyvos,  šiai institucijai tektų reformuoti dabartinę Tuniso žiniasklaidos padėtį taip, kad ji atitiktų tarptautinius standartus, būtų nepriklausoma, visų pirma – finansiškai ir redakciškai”.

Parengta pagal Europos Parlamento socialistų ir demokratų frakcijos pranešimą ©,  2013 05 07