S&D grupė balsuoja, kad būtų uždrausta korumpotiems politikams dalyvauti rinkimuose

 (2013 05 07)


       Specialus Europos Parlamento komitetas šiandien parėmė S&D grupės pasiūlymus paspartinti ES kovą su organizuotu nusikalstamumu, korupcija ir pinigų “plovimu”. Siūloma: drausti 5 m. dalyvauti rinkimuose tiems, kurie buvo teisti už korupciją; didinti finansinį skaidrumą politinėse partijose; sudaryti juodąjį sąrašą įmonių, kurios buvo teistos dėl viešųjų pirkimų. Europos Komisijos duomenimis, kasmet ES dėl korupcijos prarandama 120 milijardų eurų (1 proc. ES BVP).

       S&D pažangiojo aljanso frakcijos pirmininko pavaduotojos Sylvie Guillaume sakė: „Politinė korupcija yra didelė kliūtis ekonomikos augimui, ypatingai ekonominės krizės laikais, kai milijonai piliečių, stokodami galimybių, sunkiai kovoja, kad išgyventų.“

       Europos Parlamento S&D pažangiojo aljanso frakcijos narė, organizuoto nusikalstamumo pranešėja  Rita Borsellino komentavo: „Organizuotas nusikalstamumas nepaiso valstybių sienų, todėl su juo turi būti kovojama Europos lygiu, nusistatant bendras taisykles. Be to, būtinai reikia teisiškai apsibrėžti, kas yra nusikalstamumas ir korupcija, o šiems mūsų grupės pasiūlymams ir buvo pritarta.”

Parengta pagal Europos Parlamento socialistų ir demokratų frakcijos pranešimą ©,  2013 05 07