„Atnaujinkime Europą” renginyje Bulgarijoje S&D grupė ragina imtis neatidėliotinų veiksmų, sprendžiant jaunimo nedarbo problemą

 (2013 05 02)


       Sofijoje vykusiame renginyje “Atnaujinkime Europą“ EP S&D pažangiojo aljanso frakcijos atstovai pakartojo, kad vis didėjant nedarbo Europoje lygiui, reikia skubiai imtis veiksmų – kovoti su šia dramatiška problema ir didinti investicijas į švietimą.

       S&D pažangiojo aljanso frakcijos pirmininkas H. Swoboda komentavo: „Naujausiais duomenimis, šiuo metu Europoje yra 26,5 milijonų bedarbių. Nepriimtina ir toliau žiūrėti kaip šie skaičiai auga, turime veikti. Jaunimo nedarbo lygis Europoje jau pasiekė 23,6 proc., o tai sudaro 7,5 milijono jaunų bedarbių. Vis daugiau ekspertų tvirtina, kad taupymas nėra žingsnis į priekį. Mes pasisakome už alternatyvų kelią, pagal kurį fiskalinė drausmė eina koja kojon su investicijomis į augimą, švietimą ir inovacijas. Šiuo metu Bulgarijoje skurdo lygis pasiekė 50 proc., tai reiškia, kad kas antras Bulgarijos gyventojas skursta; Nedarbo lygis šalyje sieka 12,5 proc., o jaunimo nedarbas sudaro daugiau nei 29 proc. Tai nepriimtina ir mes turime suteikti Bulgarijos ir kitų valstybių, kuriose sąlygos tokios sunkios, žmonėms vilties,  remti jų siekius grįžti į darbą, gerinti gyvenimo sąlygas šalyje.”

Parengta pagal Europos Parlamento socialistų ir demokratų frakcijos pranešimą ©,  2013 05 02