20-64 metų amžiaus žmonių užimtumas ES 2013 m. sumažėjo iki 68,3%, (2002 m. – 66,7%, 2008 m. – 70,3%). Tačiau 55-64 metų amžiaus grupėje ES gyventojų užimtumas 2002-2013 metais stabiliai augo – nuo 38,1% iki 50,1%.

 (2014 05 30)


Šaltinis: Eurostat, 2014 05 19