ES interneto naudotojų dalis bedarbių, nedidelio išsilavinimo asmenų ir vyresnio amžiaus žmonių grupėse padidėjo iki 57 %, prieš ketverius metus ši dalis buvo 41%.

 (2014 05 29)


Šaltinis: Europos Komisijos pranešimas spaudai, 2014 05 28