2013 m. per vieną faktiškai dirbtą valandą Lietuvos ūkyje buvo sukurta 2,8% daugiau bendrosios pridėtinės vertės nei 2012 m. Vienas darbuotojas sukūrė vidutiniškai 1,9% daugiau pridėtinės vertės nei 2012 m.

 (2014 04 17)


Šaltinis: Statistikos departamentas „Šalies ūkio našumas 2013 m.“ 2014 04 11