Bankų gelbėjimo sistema, plastikiniai maišeliai ir Ukraina (16-ta metų savaitė)

 (2014 04 22)


        Praėjusią savaitę vyko paskutinė šios EP kadencijos plenarinė sesija Strasbūre. Jos metu pritarėme bendrai bankų pertvarkos ir gelbėjimo sistemai, kuri užtikrins, kad bankų problemos būtų sprendžiamos pačių bankų lėšomis, o ne mokesčių mokėtojų pinigais. Ekonominės krizės metu didelė dalis bankų patirtų nuostolių buvo perkelta ant mokesčių mokėtojų pečių. Todėl naujosios bankų pertvarkos taisyklės numato, kad už bankų patirtus nuostolius visų pirma turės atsakyti jų akcininkai ir obligacijų savininkai. Kartu bankų sąjungos šalys (euro zonos narės ir šiai zonai nepriklausančios, tačiau norinčios dalyvauti būsimoje sąjungoje ES šalys) įpareigojamos per 8 metus sukurti 55 mlrd. eurų dydžio pertvarkos fondą, kurį finansuos bankai. Iš jo bus apmokami bankų patirti nuostoliai, kai bus išnaudotos akcininkų ir obligacijų savininkų lėšos. Derybose su ES finansų ministrais EP pranešėjai socialdemokratei Elisai Fereirai pavyko užtikrinti, kad bankų pertvarkos fondas būtų sukurtas greičiau ir naudojamas teisingiau. Tik išnaudojus visus minėtus šaltinius, bankų problemos galėtų būti sprendžiamos mokesčių mokėtojų pinigais  pagal griežtai kontroliuojamą procedūrą.

        Antradienį taip pat atnaujinome indėlių garantijų taisykles, įpareigojančias kiekvienoje ES šalyje sukurti indėlių iki 100 tūkst. eurų apsaugos sistemas, finansuojamas bankų. EP dėka indėlininkai galės greičiau, t.y. per 7 darbo dienas, atgauti apsaugotą indėlį, o per 5 darbo dienas - pragyvenimui reikalingą sumą, kurią nustatys kiekviena ES valstybė. Dokumente raginama apsaugoti ne tik indėlius iki 100 tūkst. eurų, bet ir laikinus didesnius indėlius. Pavyzdžiui, už namo pardavimą gautos lėšos, dėl kurių asmens sąskaita viršija 100 tūkst. eurų, bus apsaugotos mažiausiai tris mėnesius.

        Trečiadienį pritarėme siūlymui iki 2019 m. 80 proc. sumažinti plastikinių maišelių naudojimą, nes jie teršia aplinką ir vandens telkinius bei kenkia ekosistemoms. Šiam tikslui pasiekti rekomenduojame pasitelkti mokesčius, rinkodaros priemones ar draudimus. Plonesni nei 50 mikronų plastikiniai maišeliai, kokių daugiausia sunaudojama Europos Sąjungoje, rečiau naudojami pakartotinai nei storesni, dėl to jie dažniau tampa šiukšlėmis. 2010 m. vienas europietis vidutiniškai sunaudojo 198 plastikinius maišelius, iš kurių 90 proc. buvo lengvieji. Tais pačiais metais daugiau kaip 8 mlrd. plastikinių maišelių tapo šiukšlėmis. Šie rodikliai kasmet didėja. Todėl siūlome įpareigoti ES valstybes iki 2017 m. sumažinti plonų plastikinių maišelių naudojimą perpus, o iki 2019 m. – 80 proc., palyginti su 2010 m. lygiu. Šiam tikslui pasiekti ES valstybės galės apriboti galimybę šiuos maišelius prekybos centruose dalinti nemokamai, išskyrus tuos, kurie naudojami nesupakuotiems pusgaminiams ir drėgniems maisto produktams (mėsos, žuvies ar pieno produktams). Vaisiams, daržovėms ir konditerijos gaminiams skirti plastikiniai maišeliai turėtų iki 2019 m. būti pakeisti maišeliais, pagamintais iš perdirbto popieriaus arba biologiškai skaidomais ir tinkamais kompostui maišeliais.

        Ketvirtadienį priimta rezoliucija reaguojant į eskaluojamą įtampą Rytų ir Pietų Ukrainoje. Rezoliucijoje pažymima, kad Rusija turi atitraukti pajėgas nuo rytinės Ukrainos sienos ir nedelsiant nutraukti paramą smurtaujantiems separatistams ir ginkluotoms kovotojų grupėms.

Vizituotojų grupė iš Lietuvos stebi Europos Parlamento plenarinį posėdį Strasbūre.
 http://media.search.lt/GetFile.php?OID=252291&FID=736860

Išreikšta parama Ukrainos vyriausybei - ji turinti visišką teisę naudoti visas reikiamas priemones siekdama atkurti valdžią okupuotuose miestuose. Rusija įspėta nesinaudoti Ukrainos teisėtais veiksmais ginant savo teritorinį vientisumą kaip pretekstu pradėti plataus masto karinę invaziją. Europos Parlamentas paragino Europos Sąjungą griežtinti Rusijai taikomas sankcijas ir būti pasirengusiai įvesti ekonomines sankcijas (dauguma socialdemokratų balsuojant dėl šio punkto susilaikė). Didėjant įtampai tikslinga imtis priemonių prieš Rusijos bendroves, visų pirma energetikos sektoriuje, taip pat Rusijos investicijų ir turto ES atžvilgiu. ES primygtinai raginama remti Ukrainą tarptautinėse institucijose. 

        Praėjusią savaitę Strasbūre viešėjo paskutinioji iš mano šią kadenciją pakviestų vizituotojų grupių iš Lietuvos. Šį kartą lankėsi ne tik aktyvūs socialdemokratai, pažangūs studentai ir garbūs senjorai. Pirmą kartą kartu keliauti pakviečiau ir tokį gausų (15 žmonių) būrį Rytų Lietuvos mokyklų lietuvių kalbos mokytojų. Sukorę 4,5 tūkst. kilometrų svečiai ne tik pamatė Berlyno, Prahos, Strasbūro ir kitų miestų įžymybes bei Europos Parlamentą iš vidaus. Susitikę EP ir pratęsdami diskusiją prie vakarienės stalo, kalbėjomės daugeliu visiems mums rūpimų klausimų – nuo artėjančių rinkimų Lietuvoje iki galimų Ukrainos krizės sprendimo būdų.