Euras, ES-Rusijos santykiai ir lobizmas (iš 15-os į 16-tą metų savaitę)

 (2014 04 14)


Pirmadienį pinigų ir ekonominių reikalų komitetas pritarė euro įvedimui Lietuvoje nuo 2015 m. sausio 1 d. Europarlamentarų išvada - Lietuvos finansų sistema yra likvidi ir paremta pakankamu kapitalu. Dokumente atkreiptas dėmesys, kad šiame sektoriuje Lietuvoje vyrauja skandinavų bankai, užimantys 90 proc. rinkos. Taip pat užsiminta apie Lietuvos energetinę priklausomybę nuo Rusijos bei vartotojo krepšelyje nemažą vietą užimančias išlaidas energijos resursams. Europarlamentarai pripažino, jog Lietuvos Vyriausybė stengiasi įgyvendinti ambicingą energetinės nepriklausomybės strategiją. Deputatai paragino Lietuvos Vyriausybę užtikrinti tinkamą kontrolę, kad euro įvedimas netaptų pretekstu didinti kainas.

Antradienį vyko konferencija apie ES-Rusijos santykius „Kelio gairės į taiką Europoje“. Rusijos ambasadorius prie ES V.Čižovas sakė, kad ES vykdė klaidingą politiką Ukrainos atžvilgiu, neįvertindama jos geopolitinės padėties svarbos, vengdama pažadėti šaliai ES narystės perspektyvą. Per 23 Ukrainos nepriklausomybės metus, pasak ambasadoriaus, šalis neturėjo gyventojų vertos valdžios. Rusija suinteresuota išlaikyti Ukrainos integralumą, tačiau šalyje turėtų prasidėti dialogas, vedantis į valdžios decentralizaciją ar federalizmą. „Reikia pripažinti – 23 metus Ukrainos modelis neveikia. Dabar Ukraina neturi nė vieno lyderio, kuris apjungtų šalį, atstovautų visus regionus, visų visuomenės dalių interesus“, - kalbėjo V. Čižovas. Konferencijoje dalyvavęs europarlamentaras socialdemokratas bendradarbiavimo su Rusijos Dūma delegacijos pirmininkas Knutas Flekenštainas apgailestavo, kad ES-Rusijos santykiai nublokšti į 20 amžių, kad vyksta propagandinis karas. „Dabar dialogo reikia labiau nei bet kada anksčiau“, - kalbėjo jis, pritardamas ambasadoriui, kad Ukrainos kryptis federacijos link yra teisinga. Kiti europarlamentarai pabrėžė, kad esminė problema yra tai, kad nesilaikoma tarptautinės teisės. „Rusija pažeidė Helsinkio aktą Krymo atveju, tačiau šis aktas jau buvo pažeistas Kosovo atveju. Privalome atstatyti tarptautinės teisės viršenybę ir sutvirtinti tarptautines institucijas, kurios ją įgyvendintų“, - kalbėjo jie.

Akimirka iš konferencijos apie lobizmą Europos Sąjungoje 
 http://media.search.lt/GetFile.php?OID=252150&FID=736455

Ketvirtadienį vyko konferencija apie lobizmą, kaip juodąją demokratijos pusę. Kalbėję europarlamentarai pažymėjo, kad žodis lobizmas visuomenėje turi neigiamą prasmę. Ypač tai išryškėjo priimant kontroversišką Tabako direktyvą. Tabako kompanijos tuomet metė didžiules pastangas - ekspertizę ir finansus, kad įtikintų ES institucijas priimti jiems palankų sprendimą nedrausti tam tikrų tabako gaminių rūšių, nežymėti tiek daug cigarečių pakelių atgrasančiais vaizdais apie tabako sukeltas ligas. Kalbėję ekspertai kaip neigiamą lobizmo pavyzdį priminė prieš ketverius metus kai kurių europarlamentarų korupcinį poelgį: jie priėmė finansines dotacijas už teisinę galią turinčių įstatymų nuostatų patvirtinimą Europos Parlamento plenariniame posėdyje. Tačiau ekspertai pažymėjo, kad lobizmas turi vertingą teigiamą pusę - jei interesų grupė turi gerą mintį, būtų klaidinga į ją neatsižvelgti. Svečiai pažymėjo, kad 25 % ES Ombudsmenui pateiktų skundų dėl ES institucijų veiklos susiję su skaidrumo stoka. Demokratija, pasak jų, neveikia be skaidrumo. Būtina sukurti efektyviai veikiančią tvarką, pagal kurią vyktų lobistinė veikla. ES institucijos privalo bendradarbiauti su pilietine visuomene, tačiau tai turi vykti skaidriai. Du trečdaliai lobistinę veiklą Briuselio koridoriuose vykdančių įmonių nėra užsiregistravusios į savanorišką registrą. Intensyviausiai lobistine veikla užsiima finansų industrija. Ji per metus lobizmui išleidžia 120 milijonų eurų ir yra įdarbinusi 1700 lobistų. Ir tai tik oficialūs skaičiai, realybėje jų daug daugiau. Ekspertai tai pat informavo, kad 75 proc. Europos Komisijoje dirbančių patarėjų turi tiesioginį ryšį su finansų industrijos atstovais. Ruošiant šiuo metu svarbiausią ES sutartį su JAV dėl dvišalės transatlantinės prekybos, 93 proc. EK susitikimų buvo su industrijos atstovais ir tik 7 proc. - su pilietinės visuomenės organizacijomis. Tai aiškiai parodo, kad EK labiau suinteresuota pramonės interesais.