ES-Rusijos santykiai, kalėjimai Rusijoje ir Baltarusija (iš 14-os į 15-tą metų savaitę)

 (2014 04 07)


Akimirka iš EP klausymų apie situaciją Baltarusijoje. Iš kairės: EP nariai Justas Paleckis ir Ioan Mircea Pascu, Baltarusijos visuomeninio judėjimo „Už laisvę“ lyderis Aliaksandras Milinkievičius, politologas Arkadijus Mošesas ir EK atstovas Heliodoro Temprano Arroyo. (EP nuotr.)
 http://media.search.lt/GetFile.php?OID=252046&FID=736148

        Praėjusią savaitę Briuselyje posėdžiavome komitetuose, frakcijose bei mini plenarinėje sesijoje. Pirmadienį Užsienio reikalų komitete vyko diskusija dėl ES ir Rusijos santykių ir Rytų partnerystės. Europarlamentarai pažymėjo, kad pastarųjų mėnesių įvykiai yra ilgesnio proceso išdava, atsiradusi dėl pasitikėjimo stokos abiejose pusėse. Socialdemokratė Ana Gomes  pažymėjo, kad referendumas Kryme buvo neteisėtas. Ji patikino, kad toliau bus dedamos pastangos, jog būtų laikomasi teisės viršenybės principo ir kovojama su korupcija Ukrainoje. Ana kėlė klausimą, kas svarbiau: apsaugoti verslo interesus ar pasirūpinti, kad nenukentėtų žmonės. Ji pripažino, kad nėra tikslinga Rusijos ir Rytų partneres vilioti narystės ES ar NATO perspektyvomis. Tačiau asociacijos susitarimus būtina pasirašyti ir, jei Rytų partnerės įvykdys įsipareigojimus, įgyvendins reformas, ES taip pat turės vykdyti savo įsipareigojimus. EP narė siūlė gerai apgalvoti, kaip teikti finansinę paramą Ukrainai – pakėlus dujų kainas, jos didelė dalis gali  patekti į Rusijos rankas. Krymas - naujas užšaldytas konfliktas, kuriam spręsti būtina ieškoti būdų. Atsigaunant ekonomikai, ES turėtų būti suinteresuota plėtoti ekonominius, socialinius santykius su Rusija. Visi ES sprendimai dėl Rusijos turėtų būti įvertinti per tai, ar prisidės atkuriant pasitikėjimą tarp Rusijos ir ES. Kiti komiteto nariai taip pat pažymėjo, kad būtina užtikrinti gerų santykių su Rusija palaikymą ir būtina ieškoti būdų, kaip paskatinti Rusiją įgyvendinti ES priimtiną politiką.

Rusijos kalėjime. („Nezavisimaja gazeta“ nuotr.)
http://media.search.lt/GetFile.php?OID=252048&FID=736154

        Antradienį Žmogaus teisių pakomitetyje prieš pusmetį dar kalėjusios skandalingos Rusijos pop grupės „Pussy Riot“ narės papasakojo apie savo išgyvenimus kalėjimuose. Pasak merginų, kaliniai Rusijoje yra laikomi nežmoniškomis sąlygomis, verčiami sunkiai dirbti. „Rusijos kalėjimuose kaliniai gyvena barakuose - net iki 100 žmonių barake, o ne kamerose. Jie neturi asmeninės erdvės, vandens, trūksta indų. Kol vieni miega, kiti turi stovėti. Įstatymai nurodo, kad kaliniai turi dirbti. Dažnai tai sunkus fizinis darbas 16 val. per parą. Fizinės nuobaudos leidžiamos įstatymu. Kalinių susirašinėjamas peržiūrimas. Maistas blogiausios kokybės, nėra šviežių produktų“, - sakė už kalinių teises kovojančios aktyvistės. Žmogaus teisių organizacijos, pasak jų, tvirtina, kad kalėjimo sąlygos pažeidžia žmogaus teises. Kuo toliau nuo Maskvos, tuo sąlygos blogesnės. Jei kalinys neturi pinigų, susirgus jo negydo. Europarlamentarai pareikalavo Europos Komisijos iškelti kalinių būklės klausimą artimiausiuose aukščiausio lygio ES – Rusijos tarybos posėdžiuose bei konsultacijose dėl žmogaus teisių. Pakomitetyje dalyvavę EK atstovai pažymėjo, kad šiuo metu ES finansuoja įvairius projektus, kurie gerina kalinių sveikatos priežiūrą, jų psichinę būseną, gina jų teises, tačiau to nepakanka.

        Antradienį Užsienio reikalų komitete vyko konferencija apie situaciją Baltarusijoje (apie tai rašau ir savo tinklaraštyje). Pabrėžiau, kad įvykiai Ukrainoje nustelbė visas kitas naujienas, taip pat ir kovo viduryje vykusius vietos savivaldos rinkimus Baltarusijoje. Ir vėl tarp rinkiminių narių, stebėtojų beveik nebuvo pilietinės visuomenės, opozicijos atstovų, ir vėl į vietines tarybas pateko tik valdžios parinkti žmonės.  Iš aštuoniolikos tūkstančių vietos tarybos deputatų – tik dešimt opozicijos atstovų. Konferencijoje dalyvavusiems Baltarusijos opozicionieriams sakiau, kad Briuselis neturėtų kartoti klaidų, kurios padarytos požiūryje į Ukrainą. Europos Sąjunga nepakankamai įvertino Ukrainos geopolitinius, etninius, istorinius ypatumus. Briuselis dar prieš keturis mėnesius žvelgė į Ukrainą panašiai kaip ir į Moldovą, Makedoniją, Albaniją ir kitas artėjančias prie ES šalis, nepateikė tokio plano, kad Kijevui nereikėtų rinktis tarp Rytų ir Vakarų.  Daugiau šalies specifikos įžvelgti reikia ir Europos Sąjungai savo požiūryje į Baltarusiją.

        Konferencijoje dalyvavę 5 opozicijos lyderiai su A. Milinkievičium priešakyje vieningai siūlė neizoliuoti Baltarusijos dėl jos veiksmų pripažįstant Krymo aneksiją. Priešingai, pasak jų, reikia daryti viską, kad būtų pasirašytas vizų režimo supaprastinimas, dėl kurio jau prasidėjo derybos. Apibrėždami situaciją Baltarusijoje po Maidano įvykių kaimyninėje Ukrainoje, svečiai sakė, kad prezidentas A. Lukašenka palaiko bauginimo atmosferą šalyje: politiniai kaliniai nepaleidžiami, mirties bausmė neatšaukiama. Kadangi ES nesiūlo rimtesnės finansinės pagalbos patekusiai į ekonominę duobę Baltarusijai, A. Lukašenka neskuba daryti demokratinių žingsnių. „Jie tik vaizduoja, kad suinteresuoti gerais santykiais su Briuseliu, tačiau realių reformų nevykdys“, - kalbėjo A. Milinkievičius, skeptiškai nusiteikęs ir dėl vizų režimo supaprastinimo derybų baigties šiais metais. Kiti pabrėžė, kad vietos rinkimų kampanija buvo itin nesąžininga. Valdžia siekė kaip įmanoma apriboti opozicijos kandidatų veiksmus, tiek finansiškai, tiek cenzūruodama jų kalbas žiniasklaidos priemonėse. Kampaniją, pasak svečių, planavo, organizavo ir vykdė KGB. A. Milinkievičius pabrėžė, jog būtina išnaudoti pasaulio ledo ritulio čempionatą 2015 metais tam, kad nuskambėtų kritika nedemokratiniam režimui. Jis taip pat paragino ES lyderius ieškoti tiesioginio kontakto su A. Lukašenka.