Kad susivienijusi Europa reikalinga šiandieniniame pasaulyje mano 75% europiečių, nesutinkančiųjų – 19%. Lietuvoje nuomonės pasiskirsto atitinkamai 77 ir 15%.

 (2014 06 12)


Šaltinis: Eurobarometro ataskaita „Europiečiai 2014-aisiais“ 2014 kovas