Europos Sąjunga – tai dinamiškumas, iniciatyvumas, kūrybiškumas.
Tai – atjauta bei parama silpnesniajam. Ištieskime ranką vienas kitam!


   
Paieška:
0Kontaktai

Nuotraukų galerija

Video galerija

Europos Parlamento nario
Justo Paleckio biuras Vilniuje:

Pylimo g. 12-10, 01118 Vilnius
Tel. (8 5) 266 3056
Tel., faks. (8 5) 266 3058
El. paštas:biuras[kilpelė]paleckis.lt


Bičiuliai internete:

Zigmantas Balčytis
Vilija Blinkevičiūtė
Juras Požela
Algirdas Sysas

 

 

 

Asmeninė informacija


Paleckis
Aš, Justas Vincas Paleckis, gimiau 1942 m. sausio 1 d. Samaroje (Kuibyševe). 

Baigiau Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą.

1959-1964 m. studijavau ir baigiau Vilniaus universitetą, įgijau žurnalisto specialybę.

1966-1969 m. mokiausi TSRS užsienio reikalų ministerijos aukštojoje diplomatinėje mokykloje Maskvoje.

1960 m. ir 1963-1966 m. dirbau dienraščio "Komjaunimo tiesa" redakcijoje korespondentu, skyriaus vedėju.

1969-1983 m. - TSRS užsienio reikalų ministerijos trečiasis sekretorius (ambasadoje Šveicarijoje), antrasis, pirmasis sekretorius, patarėjas (ambasadoje Vokietijos Demokratinėje Respublikoje), Spaudos skyriaus vedėjo pavaduotojas.

1983-1989 m. - Lietuvos komunistų partijos centro komiteto Užsienio ryšių skyriaus vedėjo pavaduotojas, Kultūros skyriaus vedėjas, Ideologinio skyriaus vedėjas.

1989-1990 m. - savarankiškos LKP sekretorius.

1990-1992 m. - Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas, Užsienio reikalų komisijos pirmininko pavaduotojas.

1990-1993 m. - Vilniaus universiteto Žurnalistikos instituto dėstytojas. 1993-1995 m. - Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas.

1993-1996 m. - Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjas užsienio politikai.

1996-2001 m. - Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje (1997-1999 m. kartu ir Lietuvos Respublikos ambasadorius Portugalijoje, 1997-2001 m. - ambasadorius Airijoje).

2002 – 2004 m. - Lietuvos Respublikos užsienio reikalų viceministras.

Nuo 2004 m. birželio mėnesio – Europos Parlamento narys, dirbantis Europos socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso parlamentinėje grupėje.

 

Europos Parlamente esu:

- saugumo ir gynybos pakomitečio pirmininko pavaduotojas;

- užsienio reikalų komiteto narys;

- ES-Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto delagacijos narys;

- delegacijos ryšiams su Baltarusija pirmininko pavaduotojas;

- pavaduojantis narys aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitete;

- delegacijos EURONEST parlamentinėje asamblėjoje narys;

- Lietuvos delegacijos Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijoje vadovas.

 


1963-1967 m. - Lietuvos vandensvydžio rinktinės narys, daugkartinis Lietuvos vandensvydžio čempionas.

Esu Gotlando Komunikato (1989 08 06) ir Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atkūrimo Akto (1990 03 11) signataras. 

Nuo 1993 m. turiu Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus rangą.

29 - tame LSDP suvažiavime 2009 metų kovo 7 dieną išrinktas Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoju.

Esu apdovanotas Švedijos Šiaurės žvaigždės ordino Karininko kryžiumi (1996 m.), ordino "Už nuopelnus Lietuvai" Komandoro kryžiumi (2003 m.), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000 m.).

 

1974 m. išleidau knygą "Šveicarų piramidės",

1985 m. - "Šveicarų piramidžių papėdėje".

2005 m. sudariau knygą "Lietuva Pasaulio galingųjų akiratyje 1988-1991. Nepriklausomybės atkūrimo užkulisiai žymiausių politikų memuaruose".

2007 m. išleidau knygą-ataskaitą "Gyvenimas trikampyje: Vilinius-Briuselis-Strasbūras. Europarlamentaro Justo Vinco Paleckio užrašai".

2008 m. sudariau knygą "Dviejų kartų laiškai Europos Parlamentui".

Įvairių šalių spaudoje esu paskelbęs straipsnių tarptautiniais klausimais, skaičiau pranešimus (Europos integracijos, saugumo, regioninio bendradarbiavimo ir kitais klausimais) daugelyje tarptautinių konferencijų.

 

Esu vedęs. Žmona - Laima. Turiu sūnus Rimvydą ir Algirdą, dukterį Justiną.