Privačių tarnybų kariai, gėdos sąrašas ir GMO (iš 11-osios metų savaitės į 12-ąją)

 (2011 03 21)


Tylos minute pagerbtas Japoniją sukrėtusio žemės drebėjimo ir cunamio aukų atminimas 2011 03 16
Tylos minute pagerbtas Japoniją sukrėtusio žemės drebėjimo ir cunamio aukų atminimas 2011 03 16

Pirmadienį Saugumo ir gynybos pakomitetyje surengta konferencija apie privačių saugos tarnybų vaidmenį karinėse ir krizių valdymo operacijose. Svarstyta, kaip užtikrinti didesnę vyriausybių samdomų privačių tarnybų atsakomybę ir žmogaus teisių apsaugą karo zonose. Šiuo metu kyla daug dviprasmybių tarnybų veikoje dėl tarptautinių teisinių nuostatų, apibrėžiančių jų statusą ir veiklą, stokos. Tarptautinė teisė nėra tiesiogiai taikoma apsaugininkams, kadangi jie nėra valstybės subjektai. Ginkluotų konfliktų apimtose teritorijose sunku įtvirtinti įstatymo viršenybę, jose susikerta daugelis jurisdikcijų, sunku vykdyti tyrimus abipus sienos. Privačių saugos tarnybų atstovai pabrėžė, kad privačių saugos operacijų paklausa auga. Privačios kompanijos atlieka vis svarbesnį vaidmenį taikos palaikymo ir įtvirtinimo operacijose, padeda nuo užpuolikų ir pagrobėjų saugoti žmones, įrangą ir krovinius. Susitikime dalyvavusių ES Išorės veiksmų tarnybos atstovų teigimu, siekiant užtikrinti personalo saugumą Irake, Afganistane ir kituose pavojinguose kraštuose, kuriuose policija kone bejėgė, pigiausia samdyti privatininkus. Kai kuriais atvejais jie – vienintelė saugumo užtikrinimo galimybė. Konferencijos dalyviai pabrėžė, kad būtina siekti teisiškai įpareigojančio tarptautinio kodekso, leisiančio teisti sutartis pažeidžiančius saugos paslaugų teikėjus.

Trečiadienį EP vyko neeilinė pirmininkų sueiga, kurios metu EP frakcijų lyderiai kartu su Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininku Hermanu Van Rompojumi aptarė padėtį Libijoje, Japonijoje ir euro zonoje. H.Van Rompojus informavo, kad antradienį ES gavo Japonijos humanitarinės pagalbos prašymą, o kovo 24-25 d. vyriausybių vadovai aptars Japonijos katastrofos pasekmes pasaulio saugumui. Anot jo, siūlymas taikyti apkrovos testus Europos atominėms elektrinėms sulaukia vis didesnio palaikymo. Mūsų frakcijos vicepirmininkas Hanes Svoboda pabrėžė, jog būtini privalomi branduolinių jėgainių apkrovos testai, tačiau tam būtina sukurti atitinkamus teisės aktus. Jis ragino daugiau dėmesio skirti energijos panaudojimo efektyvumo didinimui ir atsinaujinantiems energijos šaltiniams.

Diskusijoje dėl Libijos EVT pirmininkas priminė, kad ES lyderiai paragino M. Kadafį pasitraukti ir išreiškė susirūpinimą dėl humanitarinės padėties, tačiau nesugebėjo susitarti dėl atsakomųjų veiksmų. Pasak jo, bandant sumažinti humanitarinės katastrofos mastus, ES sienų apsaugos agentūrai „Frontex“ turi būti skirta papildomų lėšų.

Susitikime taip pat buvo svarstyta euro zonos būsena. H. Van Rompojus pabrėžė, kad priemonės, skirtos ištaisyti ekonominės pusiausvyros trūkumus, nuo šiol turi ir politinį palaikymą. Jis pasidžiaugė glaudėjančiu ekonominės politikos koordinavimu ir stiprėjančiu valdymu. Mūsų socialdemokratų frakcijos nuomone, pažangos nepakanka, o išsivaduoti iš krizės padėtų tvarios plėtros stiprinimas. Paraginome Komisiją ir Tarybą pasirūpinti, kad dienos šviesą išvystų EP praeitą savaitę pasiūlytas finansinių sandorių mokestis.

Ketvirtadienį vyko EP Baltarusijos delegacijos posėdis, kuriame dalyvavo ES Išorinės veiksmų tarnybos Rytų kaimynystės politikos generalinis direktorius V.Lajčakas. Svečias informavo, kad kovo 21 dieną, pirmadienį ES valstybių užsienio reikalų ministrai diskutuos dėl situacijos Baltarusijoje. Pasak aukšto pareigūno, ES ministrai išplės "gėdos" sąrašą, įtraukdami teisėjus, rektorius, administracijos atstovus, kurie atitinkamai teisia porinkiminių neramumų opozicijos aktyvistus, meta opozicijai prijaučiančius studentus iš universitetų, grasina ir persekioja opozicijos narius ir jų šeimos narius. V.Lajčakas pabrėžė, kad oficialiame Europos Sąjungos leidinyje skelbiamas minimas Baltarusijos pareigūnų, kuriems uždrausta įvažiuoti į Bendrijos šalis sąrašas, nėra tik simbolinis, jis veikia kaip asmeninė priemonė. "Tai asmeniškas apribojimas, tai gėdos sąrašas, personifikacija veikia", - sakė jis.

Kartu direktorius pažymėjo, kad politiniame lygmenyje bendravimas su Minsku yra stipriai ribojamas. Oficialūs susitikimai nevyksta, dėl neatidėliotinų klausimų perdavinėjamos žinutės. V.Lajčakas priminė, kad Varšuvoje vykusi donorų Baltarusijai konferencija nusprendė iki 2013 metų pilietinės visuomenės šalyje paramai skirti 17.3 milijonų eurų. Ši suma bus padalinta nevyriausybinėms organizacijoms, studentams Baltarusijoje, Europos Humanitariniam universitetui Vilniuje, demokratiją ir žmogaus teisių apsaugą plečiantiems projektams.

Ketvirtadienį EK organizavo konferenciją dėl genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) rizikos įvertinimo. Už sveikatą ir vartotojų reikalų politiką atsakingas komisaras Džonas Dali dar kartą patvirtino, kad EK rems nepriklausomus GMO tyrimus, paragino kompanijas suteikti GMO sėklas nepriklausomiems tyrėjams. Naujos GMO poveikio aplinkai ir sveikatai įvertinimo gairės bus paruoštos per artimiausią pusmetį. Komisaras paminėjo, kad jo darbo kadencijos pradžioje nebuvo atvirų GMO priešininkų ir šalininkų diskusijų, kurios dabar vyksta. Svarbu turėti galimybes kritikuoti, bet reikia sugebėti kritiką išgirsti, sakė komisaras.

EP pranešėja K. Lepaž pažymėjo, kad dauguma ES piliečių nepasitiki GMO. Tai liudija ir piliečių teisės iniciatyva, kai buvo surinktas daugiau nei milijonas parašų prieš GMO produkciją rinkoje. Pramonės atstovai konferencijoje prašė nustatyti aiškias žaidimo taisykles ir jų laikytis. Jų manymu, pagrindinė problema yra tai, kad ES keliami tikslai ir saugumo tikrinimo reikalavimai nuolatos keičiami.    

Šią savaitę Briuselyje vyks mini plenarinė sesija. Tarp klausimų vyks debatai dėl katastrofos Japonijoje, balsuosime dėl euro zonos reguliavimo mechanizmų, vartotojų teisių apsaugos internete.