Padirbti vaistai, energetika ir B.Nemcovas (iš 7-osios metų savaitės į 8-ąją)

 (2011 02 21)


Balsavimas Strasbūro plenarinės sesijos metu
Balsavimas Strasbūro plenarinės sesijos metu

Praeitą savaitę vyko Europos Parlamento plenarinė sesija Strasbūre. Trečiadienį buvo patvirtinta atnaujinta ES direktyva leisianti geriau kovoti su vaistų padirbinėjimu. Ant ES parduodamų receptinių vaistų turės būti saugos ženklai, leidžiantys nustatyti gamintoją bei tiekėją. Vaistininkai ir vaistų tiekėjai privalės patikrinti, ar jų gautas vaistas nėra padirbtas. Naujai bus reguliuojama ir prekyba vaistais internetu.

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, net apie trečdalį besivystančiose šalyse parduodamų vaistų gali būti padirbti. Europos Komisijos duomenimis, padirbtų vaistų ES rinkoje sparčiai daugėja. Nuo 2005 m. konfiskuotų padirbtų vaistų kiekis išaugo 400 proc.

Ne tik visi ES vaistų gamintojai, importuotojai bei tiekėjai, bet ir prekybos tarpininkai (tie, kurie juos užsako ir parduoda per atstumą) turės būti registruoti, o prireikus jie bus tikrinami atitinkamų valstybės institucijų. Nesilaikantys šios direktyvos reikalavimų bus šalinami iš registro. Į ES importuoti bus galima tik tokius vaistus, kurie pagaminti laikantis tokių pačių kokybės standartų, kokie galioja ES šalyse. Europos vaistų agentūra kartu su ES šalių institucijomis rengs inspekcijas užsienio šalių bendrovėse, tiekiančiose vaistus į ES.

ES direktyva nuo šiol apims ir prekybą vaistais internetu. Tose ES šalyse, kuriose vaistinėms leidžiama prekiauti vaistais internetu, kompanijos turės gauti tam leidimą. Jų tinklalapiuose turės būti matomas visai ES bendras ženklas, rodantis, jog tokia prekyba teisėta.

Trečiadienį vykusiame seminare "Protingi tinklai: Europos energijos infrastruktūros vizija" europarlamentarai kartu su kitų institucijų, NVO ir pramonės atstovais diskutavo apie Europos energijos perdavimo tinklų ateitį. ES vizija - gaminti elektros energiją ten, kur tai produktyviausia. Iš saulės - Viduržemio jūros regione, iš vėjo - šiaurės ES šalyse, biomasės - Vidurio ir Rytų Europoje, ir ją "elektros greitkeliais" dideliais atstumais perduoti vartotojams. Komisijos atstovai minėjo, kad 2010 - 2020 metais ES turi investuoti virš 200 mlrd. eurų į energijos tinklų infrastruktūrą. Iš šios sumos apie 140 mlrd. tektų elektros linijoms, o 70 mlrd. dujotiekiams. Vienas iš pagrindinių tikslų - Baltijos šalių infrastruktūros sujungimas su likusia kontinentine ES dalimi. Pramonės atstovai teigė, kad tokio lygio projektams technologijos jau egzistuoja - jos sėkmingai dar didesniu masteliu pritaikomos Kinijoje ir Indijoje. Didžiausia problema nesugebėjimas priimti politinių sprendimų - susitarti dėl standartų, tinklų finansavimo ir jų valdymo. Kaip pavyzdys - Kinijoje atskirų regioninių tinklų sujungimų patvirtinimas užtrunka 4-6 mėnesius, o dėl Ispanijos - Prancūzijos tinklų geresnio sujungimo deramasi jau 20 metų.

Trečiadienį buvo priimta rezoliucija, kuri ragina Kroatijos valdžią atlikti būtinas reformas: svarbu toliau kovoti su korupcija, padėti grįžti pabėgėliams bei pertvarkyti laivų statyklų verslą. Jei reformos bus įgyvendintos, derybos su Kroatija dėl jos narystės ES galės būti užbaigtos jau šį pusmetį.

Parlamentas susirūpinęs eurobarometro apklausos duomenimis, rodančiais, jog dauguma Kroatijos piliečių neremia savo šalies narystės ES. Europarlamentarų nuomone, šalies valdžia ir pilietinė visuomenė turėtų paskatinti žmones suprasti, kad Europos vienijimasis jiems yra palankus.

Ketvirtadienį EP rezoliucija paragino Rusiją stiprinti teismų sistemos nepriklausomumą bei gerinti jos atspirtį politiniam ir ekonominiam spaudimui. „Visiška pagarba žmogaus teisėms ir teisinės valstybės principams pagerins Rusijos įvaizdį ir patikimumą pasaulyje, ir ypač jos santykių su ES aspektu“, – pažymima rezoliucijoje. Europarlamentarai išreiškė susirūpinimą politizuotais teismo procesais bei rimtų nusikaltimų netyrimu.

Parlamentas griežtai pasmerkė teroristų išpuolį Maskvos Domodedovo oro uoste ir išreiškė užuojautą aukų šeimoms bei solidarumą su tais, kurie buvo sužeisti išpuolio metu.

EP išreiškė susirūpinimą dėl kaltinamojo nuosprendžio Michailui Chodorkovskiui ir Platonui Lebedevui ir ragina apeliacinio bylos nagrinėjimo metu atlikti nepriklausomą teisminę peržiūrą.

Rezoliucijoje europarlamentarai kartu smerkia nuolat brutaliai vaikomus taikius mitingus, taip pat pakartotinus B. Nemcovo ir kitų opozicijos narių sulaikymus. EP taip pat paragino pagreitinti derybas dėl naujojo privalomo ES ir Rusijos Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, į kurį būtų įtraukti demokratijos, įstatymo viršenybės bei žmogaus teisių aspektai.

Trečiadienį vykusiame ES-Rusijos delegacijos susitikime dalyvavo Rusijos opozicijos atstovas Borisas Nemcovas. Jis pristatė savo požiūrį apie dabartinę Rusijos situaciją, joje vykstančius procesus. Būdamas vienas iš naujos opozicinės Žmonių laisvės partijos įkūrėjų, B.Nemcovas nesitiki, kad ji bus oficialiai užregistruota. Rusijos valdžia daro visus įmanomus žingsnius siekiant sutrukdyti nepriklausomiems kandidatams dalyvauti rinkimuose. Europos Sąjunga turėtų pradėti stebėti ateinančių metų rinkimus ne tik porą savaičių prieš jų pradžią, bet ir visą paruošiamąjį procesą. Nes rinkimai, kai juose neleidžiama dalyvauti opozicijos atstovams, yra suklastoti rinkimai, sakė svečias. B.Nemcovas taip pat pažymėjo, kad Rusijos prezidentas D.Medvedevas žadėjo modernizuoti ekonomiką, tačiau šis projektas nepavyks be politinės modernizacijos, be korupcijos ir teisinio nihilizmo išnaikinimo. Deja, V.Putino prezidentavimo metu įvykdytos reformos išnaikino nepriklausomų teismų sistemą. Visi pagrindiniai žingsniai - nepriklausomos žiniasklaidos sferos siaurinimas, įstatyminės sistemos pakeitimai bei draudimas registruotis opozicinėms partijoms - stiprina valdančiąją struktūrą kelių išrinktųjų rankose. B.Nemcovo nestebina Rusijos valstybinės Dūmos pirmininko B. Gryzlovo pareiškimas, kad "Dūma nėra vieta diskusijoms". Vienas garsiausių Rusijos opozicijos lyderių lygino dabartinę Rusiją su H.Mubarako Egiptu, tačiau su dideliais naftos ir dujų ištekliais, o dabartinį Rusijos premjerą V.Putiną vadino Stalinu ir oligarchu Abramovičiumi viename asmenyje, kuris nori valdyti kaip Stalinas, o gyventi kaip oligarchas. Nors svečias ir nemanė, kad situacija gali greitai pasikeisti, tačiau jo teigimu opozicija būtų kalta, jeigu net nebandytų nieko daryti.

Ketvirtadienį priimtoje rezoliucijoje EP išreiškė solidarumą su Egipto tauta, džiaugiasi jos drąsą ir ryžtu ir ragina tvirtai paremti jos teisėtus demokratinius siekius. EP ragina nedelsiant pradėti tikrą ir atvirą nacionalinį politinį dialogą, dalyvaujant visiems pagrindiniams politiniams ir pilietinės visuomenės veikėjams, bei tikisi, kad Egipto ginkluotosios pajėgos toliau vaidins konstruktyvų vaidmenį. Savo ruožtu EP ragina užšaldyti asmenų, galimai atsakingų už neteisėtą Egipto valstybės lėšų pasisavinimą, turtą.

Ši savaitė - žalioji EP darbo kalendoriuje. Ji skirta europarlamentarų darbui ES valstybėse, susitikimams su rinkėjais, misijoms į ne ES valstybes.