Mieli studentai,

Tikrai džiaugiuosi, kad dabartinis jaunimas yra atviresnis ir drąsesnis, negu mano jaunystės laikais. Iš jo sužinau daug naujo, įdomaus ir – aktualaus. Bendravimas su akademiniu jaunimu „palaiko pulsą“, neleidžia atsilikti nuo gyvenimo.

Esu tikras, kad Lietuvos jaunimui reikia geros politikos, o Lietuvos politikai reikia gero, išsilavinusio ir ambicingo jaunimo. Norėčiau paskatinti studentus labiau domėtis Lietuvos ir visos Europos Sąjungos aktualijomis, kad kuo daugiau jaunuolių ateityje taptų garsiais mokslininkais, politikais, ekonomistais, žurnalistais, diplomatais, kitų sričių profesionalais, dirbančiais Lietuvoje mūsų šalies ir visos Europos Sąjungos labui. Todėl, pasitaręs su draugais Vilniuje ir Briuselyje, nutariau paskelbti analitinio - publicistinio rašinio konkursą.

Būsimiesiems konkurso dalyviams siūlau savo poziciją, vertinimus ir mintis išdėstyti viena iš trijų, man  pačiam taip pat rūpimų sričių: tarptautiniai santykiai, aplinkosauga, politika ir ideologija. Štai temos, aktualios ne tik Lietuvai, bet ir visai Europos Sąjungai, ypač socialistų ir demokratų frakcijai Europos Parlamente.

·        Lietuvos ir Baltarusijos santykiai. Ar  Lietuva gali būti ledlaužiu gerinant ES ir Baltarusijos santykius?

·        Klimato kaita – didžiausia grėsmė pasaulio saugumui?

·        Šiaurės srovė (Nord Stream) – naujos perspektyvos ar naujos grėsmės?

·        Kodėl „žalioji revoliucija“ sėkmingiausia Skandinavijoje? O gal ne?

·        Komunizmas. Socializmas. Socialdemokratija. Daugiau bendrybių ar skirtumų?

·        Socialdemokratų valdymo ES šalyse (tarp jų ir Lietuvoje) pėdsakai – ar pavyko teoriją įgyvendinti praktikoje?

Įdomu, kurios iš šių temų labiausiai patrauks akademinį jaunimą –  būsimuosius konkurso dalyvius? Linkėčiau, kad jūsų  rašiniai būtų problemiški, kritiški, kad atsiskleistų Lietuvos jaunimo požiūrį į Lietuvai, ES ir visam pasauliui svarbias problemas, pasiūlytų galimus jų sprendimo būdus ar visiškai naujas idėjas. Svarbiausia, kad nebūtų konjunktūriškumo, išankstinio noro įtikti susidariusiai ar sudarytai vyraujančiai nuomonei. Būkite savimi, būkite drąsūs.

Jūsų straipsnių lauksiu adresu biuras@paleckis.lt. Detaliau apie konkursą, reikalavimus straipsniui, taip pat ir apdovanojimus geriausių straipsnių autoriams, skaitykite skelbime.

Linkėdamas kūrybiškumo, aštrios plunksnos ir sėkmės,

 

JUSTAS VINCAS PALECKIS
Europos Parlamento narys  

 

Siekdamas skatinti akademinį jaunimą domėtis ir nagrinėti aktualias šių dienų problemas

Justas Vincas Paleckis

skelbia

Analitinių-publicistinių rašinių konkursą

Tarptautinių santykių · Aplinkosaugos · Socialdemokratijos temomis

Studentai kviečiami savo mintis ir kritinį požiūrį išreikšti viena iš jau išvardintų temų.

 

Reikalavimai analitiniam-publicistiniam rašiniui:

1.      Rašinio apimtis: 4-7 lapai, parašyti 12 Times New Roman šriftu 1,5 intervalu. Paraštės: viršuje ir apačioje po 2 cm, iš kairės 3 cm, iš dešinės 1 cm;

2.      Darbe turi būti atlikta giluminė pasirinktos temos analizė, pateikiamos išvados ir pasiūlymai.  Bus atsižvelgta ir į rašinio stilistiką;

3.      Rašinys negali būti prieš tai niekur publikuotas;

4.      Vienas asmuo gali konkursui pateikti tik vieną rašinį;

5.      Jau nuo 2009 m. spalio 1 d. laukiame straipsnių el.paštu biuras@paleckis.lt su antrašte „Analitinių-publicistinių rašinių konkursui“ iki lapkričio 30 d.

 

Prizai

Dviejų geriausių rašinių autoriai bus apdovanoti kasmėnesine 500 litų stipendija 2009/2010 m.m. pavasario semestrui bei kelione į Europos Parlamentą Briuselyje arba Strasbūre.

3-10 vietos laureatai laimės kelionę į Europos Parlamentą Briuselyje arba Strasbūre.

50 geriausių rašinių autoriai bus pakviesti į susitikimą su Lietuvos politologais, skirtą Europos Sąjungos aktualijoms aptarti.