Apie klimato kaitą trumpai

 (2010 05 04)


Eurobarometro apklausos duomenimis, 62% Europos Sąjungos gyventojų mano, kad klimato kaita šiuo metu pasaulyje yra viena svarbiausių problemų. Lietuvoje klimato kaitą viena svarbiausių problemų problema įvardino 58% respondentų. Lietuviai Europos Sąjungos gyventojų kontekste išsiskiria ne tik kaip teikiantys mažesnį aktualumą problemai, tačiau ir kaip tie, kurie mažiausiai asmeniškai prisideda prie kovos su klimato kaita, kaip žymiai dažniau nei vidutinis ES gyventojas manantys, jog problemą turi spręsti valdžios atstovai.

Lietuvos piliečiai – tarp teigiančių, kad yra blogiausiai informuoti apie klimato kaitos priežastis, pasekmes ir kovos su klimato kaita būdus.

Pagal Beck‘o (1992) globalios rizikos visuomenės teoriją, šiuolaikinėse visuomenėse dominuojančia socialinio susirūpinimo sritimi tampa ekologinės grėsmės. Tačiau Lietuvoje dominuoja ekonominės ir socialinės gėrovės prioritetai.

Aktualiausiomis problemomis įvardintos infliacija (97,5% respondentų nurodė kaip „labai svarbi“ arba „svarbi“), „karas keliuose“ (91,6%), alkoholizmas (91,1%). Paskutinėse sąrašo vietose atsidūrė klimato kaita (58,6%) ir tarptautinis terorizmas (44,7%).

Taip pat respondentai buvo paprašyti iš pateikto problemų sąrašo nurodyti vieną, pačią aktualiausią Lietuvai problemą. 37,6% respondentų nurodė infliaciją, 14,3% – alkoholizmą, 8,2% – skurdą. Tuo tarpu klimato kaitą, kaip aktualiausią problemą, nurodė 0,3% respondentų. Taigi, Lietuvos visuomenėje ekonominės ir socialinės problemos prioritetizuojamos prieš ekologines problemas, o lokalaus pobūdžio problemoms (pvz. „karui keliuose“) priskiriamas didesnis reikšmingumas, nei globalioms problemoms (klimato kaitai, ar tarptautiniam terorizmui).

Parengė Dorota Denkovska