Europos Sąjunga – tai dinamiškumas, iniciatyvumas, kūrybiškumas.
Tai – atjauta bei parama silpnesniajam. Ištieskime ranką vienas kitam!


   
Paieška:
0Kontaktai

Nuotraukų galerija

Video galerija

Europos Parlamento nario
Justo Paleckio biuras Vilniuje:

Pylimo g. 12-10, 01118 Vilnius
Tel. (8 5) 266 3056
Tel., faks. (8 5) 266 3058
El. paštas:biuras[kilpelė]paleckis.lt


Bičiuliai internete:

Zigmantas Balčytis
Vilija Blinkevičiūtė
Juras Požela
Algirdas Sysas

 

 

 

Naujienos

Lietuvos pirmininkavimas, socialinė apsauga ir „vargo migracija“ (iš 3-os metų savaitės į 4-tą) (2014 01 20)

EP Socialistų ir demokratų frakcijos iniciatyva įvairiuose ES miestuose rengiami susitikimai „Gaivinant Europą“, kuriuose svarstomi tai šaliai ir visai ES svarbūs rūpesčiai ir problemos. Diskusijos Vilniuje tema – darbas jauniems žmonėms.

         Praėjusią savaitę dirbome Europos Parlamento plenarinėje sesijoje Strasbūre. Antradienį plenariniame posėdyje buvo apžvelgti Lietuvos pirmininkavimo Europos Tarybai rezultatai, dėl jų vyko diskusija. Daugelis posėdyje pasisakiusių EP narių dėkojo Lietuvai už itin sėkmingą pirmininkavimą ES Tarybai ir už pasiektus įspūdingus rezultatus. Buvo giriama profesionali Lietuvos komanda, kuri veiksmingai dirbo visais lygiais - tiek vadovų, tiek ambasadorių, tiek ministrų, tiek ir ekspertų. Akcentuota didelė priimtų teisės aktų gausa ir jų gera kokybė. Tvirtinta, kad pasiekti rezultatai leis užtikrinti tolesnį ES augimą. Socialdemokratų frakcijos vardu kalbėjęspirmininkasHanes Svoboda sakė, kad Lietuvos pirmininkavimą lydėjo sėkmė, tačiau prie kai kurių klausimų dar reikės grįžti. Jo nuomone, dėl daugiametės finansinės perspektyvos nebuvo pasiekti geriausi sprendimai, susiję su tvariu augimu. Hanes taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad tik 55 proc. Socialinio fondo lėšų tėra įsisavinama. Socialdemokratas Liboras Roučekas sakė, kad Lietuva, būdama maža valstybė, pasiekė didelių rezultatų: priimta labai daug teisės aktų, susitarta dėl daugiametės finansinė programos, Vilniaus aukščiausio lygio susitikimas buvo gerai organizuotas. Socialdemokratė Linda Makeivan asmeniškai padėkojo sveikatos ministrui Vyteniui Andriukaičiui už pasiektus susitarimus dėl Tabako direktyvos. Ji pastebėjo, kad lobistai buvo labai aktyvūs ir būtina ieškoti būdų užtikrinti jų veiklos didesnį skaidrumą. Kiti deputatai atkreipė dėmesį į Jaunimo garantijų iniciatyvą, taip pat gausų Erasmus Plus programos biudžetą. EP narių įsitikinimu, sėkmingo Lietuvos pirmininkavimo dėka ES tapo patikimesnė, atviresnė ir stipresnė.

         Antradienį priėmėme bičiulės socialdemokratės Vilijos Blinkevičiūtės parengtą ir didele europarlamentarų dauguma paremtą pranešimą, kuriame kviečiama suteikti tinkamą socialinę apsaugą savarankiškai dirbantiems asmenims. Pranešime pažymima garantijų, kad nei viena socialinė grupė ES valstybėse neliktų be socialinės apsaugos svarba, o nukentėjusiems per ekonominės krizės metus jų teisės būtų atstatytos. Statistika rodo, kad 2012 metais savarankiškai dirbo daugiau kaip 15 proc. visų ES dirbančių asmenų. ES valstybės privalėtų geriau koordinuoti savarankiškai dirbančių asmenų socialinės apsaugos schemas, nes jų skirtumai apriboja laisvą darbuotojų judėjimą. Pritariau Vilijos raginimams, kad ES valstybės įgyvendintų struktūrines reformas ir priemones kurti daugiau darbo vietų jaunimui, taip pat užtikrinti, kad jauni darbuotojai nebūtų diskriminuojami nustatant teises į socialinę apsaugą. Svarbu stiprinti inspekcijas ES valstybėse, sukurti jų tarpvalstybinę instituciją, kuri kovotų su nedeklaruojamu darbu. Ji vaidintų svarbų vaidmenį socialinių teisės aktų įgyvendinime ir vienodų sąlygų ES užtikrinime. Kova su nedeklaruojamu darbu, kuris siekia iki 18,8 proc. ES BVP, gali padidinti mokesčių ir socialinių įmokų surinkimą.

         Trečiadienį balsavome dėl kovos su maisto produktų krize pranešimo. 2013 metų pradžioje ES valstybes sukrėtė arklienos skandalas. Europos Parlamentas pasiryžo kovoti su sukčiavimu maisto gamybos grandyse, kuris darosi vis reguliaresnis. Pranešime ES valstybės raginamos suderinti sampratą, kas laikoma sukčiavimu maisto pramonėje, įvertinti sukčiavimo mastą, numatyti kontrolės priemones, baudas, įvesti elektroninį informacijos apie sukčiavimą pasikeitimo mechanizmą. ES valstybės turėtų sklandžiau bendradarbiauti su Europolu valstybių sienas peržengiančiais atvejais. Taip pat maisto produktų žymėjime turi būti pateikta informacija apie pvz.: gyvulių kilmės šalį, vietą ir sąlygas, kur jie buvo laikomi ir kaip buvo paskersti.

         Trečiadienį taip pat patvirtinome socialdemokrato iš Belgijos M.Tarabelos pranešimą dėl ES viešųjų pirkimų reformos, kuris įpareigos prekes ar paslaugas perkančias valstybines institucijas atsižvelgti ne tik į kainą, bet ir į ekonominį, aplinkosauginį bei socialinį pagrįstumą. Iki šiol taisyklės labiau skatino rinktis pigiausią pasiūlymą. Statistika rodo, kad viešiesiems pirkimams išleidžiama iki 18 proc. ES bendrojo vidaus produkto. Pritariau pranešėjo pasiūlymui sugriežtinti neįprastai mažos kainos pasiūlymų svarstymą, apriboti galimybę viešuosiuose pirkimuose dalyvauti įmonėms, pažeidusioms darbo įstatymus, taip pat numatyti galimybę užsakovams reikalauti, kad tiekėjai iš anksto atskleistų subrangovus. Tai leis veiksmingiau kovoti su socialiniu dempingu ir užtikrinti darbuotojų teises.

         Ketvirtadienį patvirtinome rezoliuciją, kritikuojančią Didžiosios Britanijos premjero D. Kamerono priešrinkiminį pareiškimą apriboti imigrantų darbuotojų, taip pat ir Lietuvos, socialines teises, ypač išmokas vaikams. Socialdemokratų deputatai pasipiktino britų premjero panaudota "gerovės turizmo" sampratą, pareikšdami, kad ji skatina nacionalizmą ir protekcionizmą. Tai prieštarauja ES vertybėms - laisvam jos piliečių judėjimui, teisei dirbti bet kurioje iš ES valstybių ir priklausyti jų socialinėms sistemoms. Pasak europarlamentarų, D. Kameronas pamiršo paminėti, kokią naudą jo šaliai sukuria darbuotojai iš kitų ES valstybių. Be to, jis nepateikė jokių patikimų įrodymų, kad imigrantų skaičius, atsivėrus darbo rinkai rumunams ir bulgarams, Didžiojoje Britanijoje stipriai išaugs. EP socialdemokratų frakcijos pirmininkas Hanes Svoboda pareiškė, kad ne darbuotojų migracija, o varganos darbo sąlygos kai kuriose ES valstybėse yra tikrasis iššūkis vyriausybėms. Pasak jo, ES turi daryti viską, kad pažabotų "vargo migraciją", padedama vyriausybėms kurti tinkamas darbo vietas.

Dalintis:

Jūsų komentaras:

Vardas, pavardė: 
Komentaras:  
Savaitės naujienos