Europos Sąjunga – tai dinamiškumas, iniciatyvumas, kūrybiškumas.
Tai – atjauta bei parama silpnesniajam. Ištieskime ranką vienas kitam!


   
Paieška:
0Kontaktai

Nuotraukų galerija

Video galerija

Europos Parlamento nario
Justo Paleckio biuras Vilniuje:

Pylimo g. 12-10, 01118 Vilnius
Tel. (8 5) 266 3056
Tel., faks. (8 5) 266 3058
El. paštas:biuras[kilpelė]paleckis.lt


Bičiuliai internete:

Zigmantas Balčytis
Vilija Blinkevičiūtė
Juras Požela
Algirdas Sysas

 

 

 

ES koridoriais

Europos Komisijos ir Tarybos deklaracija dėl padėties Kosove (2008 02 29)

Europos Parlamento plenarinė sesija, 2008 02 20

Slovėnijos užsienio reikalų ministras D.Rupel: Kosovo nepriklausomybės paskelbimas neatsirado iš nieko. Kosovas patyrė daug represijų, vyko etninis valymas, įvyko humanitarinė katastrofa. Atsakomybė už Kosovo ateitį turi tekti Europos Komisijai. Kalbant apie Kosovo pripažinimą, ES negali pripažinti Kosovo vieningai, nes ji nėra valstybė. Kosovą turi pripažinti ES valstybės atskirai.

Už ES plėtrą atsakingas EK narys O. Rehn: smerkiame smurto panaudojimą Kosove ir raginame regiono žmones išlaikytis rimties ir stabilumo. Europos Sąjungos vienybė Kosovo klausimu yra svarbi, kad ES galėtų tinkamai padėti vystytis įvykiams Vakarų Balkanuose. ES jau ėmėsi esminių sprendimų dėl ES teisės viršenybės misijos Kosove. Kiekviena ES valstybė narė individualiai turės nuspręsti dėl santykių užmezgimo su Kosovu. EK yra pasiruošusi suteikti visą pagalbą, reikalinga ES misijai Kosove. EK organizuos donorų konferenciją, kuri padės palengvinti Kosovo problemas. Serbijai - tai taip pat sudėtingas laikotarpis. Tačiau atėjo laikas versti istorijos puslapį ir žiūrėti į ateitį. Serbijos ateitis yra Europos Sąjungoje. ES perspektyva turėtų padėti šio regiono šalims išlaikyti taiką.

D.Pack (Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcija (ELP-ED)): Kosovo nepriklausomybė - neišvengiama. Tai nėra išpuolis prieš Serbiją. Kosovui skirtas planas garantuoja serbų mažumų teises. Kosove gyvenantys serbai turi prisidėti prie nepriklausomos valstybės gyvavimo ir teisės viršenybės įgyvendinimo.

J.M.Wiersma (Europos Socialistų frakcija Europos Parlamente (ESP)): mūsų frakcija teikia paramą misijai Kosove. Reikės investuoti į daugiaetninę bendruomenę ir užtikrinti serbų teisių užtikrinimą. Reikia išvengti izoliacijos regione ir tęsti darbus, atversti perspektyvą serbams, suteikti naujas perspektyvas jaunai kartai, kurie daug vilčių deda Kosovo valstybės Europinę ateitį.

A.Neyts (Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija (LDA)):  teko palaukti 9 metus kol kitos valstybės pripažino Belgiją, kai ji paskelbė nepriklausomybę 1830 metais. Tikėkimės, kad Serbija nesigriebs smurto prieš Kosovą.

K.Sczymansky (Sąjungos už tautų Europą frakcija (STE)): turime padėti Kosovui pastatyti tvirtą institucinį pastatą. Iškyla etninio konflikto pavojus, tačiau turėtų būti aišku, kad nėra būdo grįžti istorijos keliu. Kosovas pereina į laikotarpį, kai reikia rūpintis, kad žmonės ten klestėtų.

J.Lagendijk (Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas (žalieji)): JT prarado savo svarba Prištinoje. JT Saugumo taryba negalėjo pasiekti reikiamo rezultato, nes ten sprendimą blokavo Rusija. Turime padėti Kosovo gyventojams ir vadovams pasiekti savo tikslus.

F.Wurtz (Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji): jaučiamės nepatogiai, kai Kosovas paskelbė nepriklausomybę be JT pritarimo. Šis sprendimas įpils žibalo į ugnį. Naujasis iššūkis padėti administruoti Kosovą, kurį pati ES sau iškėlė, kelia nerimą. Protektorate padėtis baisi, ten virš 40 procentų bedarbystė. Padėtis Kosove gali destabilizuoti ES.

S.Binev (Nepriklausomybės/Demokratijos frakcija): mes Bulgarijos EP nariai priešinamės Kosovo nepriklausomybei. Jis neturi teisės atsiskirti. Jo vadovai - nusikalstama grupuotė. NATO ir JT pajėgos nėra priimtinos šiame regione. Naujai sukurta valstybė būtų pagrindas nusikalstamoms grupuotėms užsiimti nelegalia prekyba. Kosovo status quo turi būti išlaikytas.

J.Salafranca (ELP-ED): Kosovo nepriklausomybė gali tapti precedentiniu atveju. Mes negalime tokiu pagrindu kurti tarptautinės teisės. ES turi išmokti pamoka, kad vienybė yra mūsų jėga, o susiskaldymas - silpnybė.

H.Swoboda (ESP): žmonės Kosove turi būti patys suinteresuoti sukurti multietninę bendruomenę.

J.Kacin (LDA): situacija Kosove išsisprendė, sakyčiau, taikiai. Kosovo gyventojai yra verti pasitikėjimo. Svarbu užtikrinti tvarų vystimąsi Kosovui, užtikrinti galimybe gauti paramą iš tarptautinių organizacijų. Ambasadų užpuldinėjimas Belgrade nėra Europinė praktika, tai neatitinka daugelio piliečių valiai. Serbijai privalu paaiškinti, kaip ji privalo žengti Europiniu keliu, atgal žengti negalima.

A.Pafilis (žalieji): keista, kad EK ir ET ankščiau kvietė laikytis tarptautinės teisės, o dabar šis kvietimas sutrypiamas. Situacija gali uždegti Vakarų Balkanus ir kitas pasaulio dalis. Imperialistų šūkis - skaldyk ir valdyk - galioja ES. Ginami tik JAV ir ES interesai, turime nepripažinti Kosovo.

B. Posselt (ELP-ED): norėčiau kreiptis į Serbiją. tai šansas Serbijai, ji galės nusimesti praeities naštą ir žvelgti į Europinę ateitį. Serbija turi užmegzti geros kaimynystės santykius su Kosovu.

C. Tabadji (ESP): Serbija prarado savo moralinę įtaką Kosove jau seniai. Turime pasistengti suprasti Serbiją. Kosovas galėtų būti puikus precedentas, kaip reikia gerbti mažumas.

M.Borghezio (Nepriklausomybės/Demokratijos frakcija): sukuriama primoji musulmoniška valstybė Europoje. Nežinia, kokia ateitis laukia krikščionių šioje valstybėje.

K.Vigenin (ESP): ar Kosovą pripažins kitos valstybės, ar ne, nesvarbu. Jis jau nepriklausomas. ES turi sukurti valdymo struktūras ir pasirašyti kuo greičiau su Kosovu Stabilizacijos ir bendradarbiavimo susitarimą.

Dalintis:

Jūsų komentaras:

Vardas, pavardė: 
Komentaras: