Europos Sąjunga – tai dinamiškumas, iniciatyvumas, kūrybiškumas.
Tai – atjauta bei parama silpnesniajam. Ištieskime ranką vienas kitam!


   
Paieška:
0Kontaktai

Nuotraukų galerija

Video galerija

Europos Parlamento nario
Justo Paleckio biuras Vilniuje:

Pylimo g. 12-10, 01118 Vilnius
Tel. (8 5) 266 3056
Tel., faks. (8 5) 266 3058
El. paštas:biuras[kilpelė]paleckis.lt


Bičiuliai internete:

Zigmantas Balčytis
Vilija Blinkevičiūtė
Juras Požela
Algirdas Sysas

 

 

 

Pranešimai spaudai

Socialdemokratai patvirtino Europos Parlamento rinkimų programą (2008 12 03)

LSDP delegacija Europos socialistų partijos tarybos kongrese Madride
LSDP delegacija Europos socialistų partijos tarybos kongrese Madride

Madridas, gruodžio 1 d. Europos socialistų partijos tarybos kongresas pirmadienį Madride vienbalsiai patvirtino kitų metų Europos Parlamento rinkimų manifestą. Jame teigiama, kad pasaulį užklupusi finansinė krizė gali būti įveikta tik bendromis visų Europos Sąjungos šalių pastangomis, kuriant naujas darbo vietas ir investuojant į Europos ateitį. Šis dokumentas taps visų Europos socialistų, socialdemokratų ir leiboristų partijų veiklos gairėmis kitiems penkeriems Europos Parlamento darbo metams po rinkimų birželį.

Rinkimų manifestas, pavadintas “Svarbiausia žmogus – nauja kryptis Europai“ - tai Europos Socialdemokratų atsakas į šių dienų ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius iššūkiams. Tai alternatyva konservatyvioms, liberalioms ir populistinėms jėgoms Europos Sąjungoje.

Apie manifestą kongrese kartu su 33 Europos Sąjungos kairiųjų partijų bičiuliais iš 27 ES valstybių diskutavo ir Europos Socialistų partijos šeimai priklausantys Lietuvos socialdemokratai.

Lietuvos delegaciją sudarė LSDP pirmininkas Gediminas Kirkilas, pirmininko pavaduotojai Vytenis Andriukaitis ir Birutė Vėsaitė. Kongrese taip pat dalyvavo Lietuvos delegacijos Europos Parlamento Socialistų grupėje pirmininkas europarlamentaras Justas Paleckis bei penki LSDP aktyvistai.

Europos Socialistų partija dar prieš dvejus metus pateikė „Naujosios Socialinės Europos“ programą, kurioje buvo įvertintas finansinio kapitalizmo galimos krizės pavojus. Buvo pabrėžta milžiniška nelygybė tarp pasaulio tautų ir įspėta, kad ES nepakankamai vykdoma socialinė užimtumo politika, gana didelis dalies gyventojų skurdas ir gilėja socialinė atskirtis.

Europos Socialistų partija įspėjo europiečius apie nevaldomas spekuliacinio finansinio kapitalizmo neigiamas pasekmes pasauliui ir Europai. Šiandien Europos Socialistų partijos prognozės išsipildė. Pasaulio finansinio kapitalizmo krizė pasireiškė visa savo jėga.

Neoliberalizmo ir neokonservatizmo ideologija pagrįsta nereguliuojama pasauline finansų rinka pakirto žmonių kasdieninį pasitikėjimą rytdiena. 2007 metais Europos Socialistų partija pasiremdama „Naujosios Socialinės Europos“ programa pradėjo rengti 2009 metų rinkimų į Europos Parlamentą manifestą, kuriame pateikti pasiūlymai, kaip atgaivinti Europos ir pasaulio ekonomiką, užkirsti kelią finansų krizei, reformuoti finansų rinkas ir bankines institucijas, pajungiant jas darbo vietų kūrimui, realiems ekonomikos poveikiams ir ekonominio augimo užtikrinimui. Manifestas grindžiamas realiais ir konkrečiais pasiūlymais kaip sukurti socialinę Europą, suteikiant žmonėms realią viltį turėti darbą, įgyvendinti savo teises, užtikrinti savo šeimų ir vaikų likimą.

Manifestas taip pat pateikia realius atsakymus kaip išsaugoti „žaliąją“ Europą, įveikti klimato pokyčius, užtikrinti atsinaujinančios energijos gamybos augimą ir taip pat užtikrinti efektyvią Europos migracijos politiką. Europos Socialistų manifestas numato priemones įgalinančias Europą tapti taikos, saugumo, žmogų ir gamtą saugančio ekonominio augimo kontinentu.

„Tai istorinis dokumentas, kuris iš esmės keičia Europos Socialistų politikos filosofiją 21 amžiuje. Tai savalaikis dokumentas, tiksliai apibrėžiantis pasaulio būklę ir siūlantis sprendimus. Priimtas pasaulinės finansinės krizės metu, jis koncentruojasi į žmones, ieško būdų, kaip išsaugoti darbo vietas, socialines darbuotojų sąlygas, kovoti su klimato kaita“, - kongrese sakė laikinasis premjeras G.Kirkilas.

LSDP pirmininko pavaduotojas V.Andriukaitis pažymėjo, kad dešinieji Europos Sąjungoje gelbėja stambų kapitalą, finansų institucijas, pamiršdami paprastus žmones, kurie neprisidėjo prie finansų krizės kilimo.

„Prieš metus Prancūzijos prezidentas Sarkozy valstybinį reguliavimą vadino idėja iš 19 amžiaus. Tačiau dabar pripažįstama, kad be jo kilusios finansų krizės neįmanoma įveikti. Reikėjo pasaulinės finansų griūties, kad Sarkozy suprastų šią banalią tiesą. Mes, Europos socialistai finansinės krizės akivaizdoje siūlome kur kas efektyvesnius būdus ne kapitalizmo remontui, bet naujai socialinei Europai, saugojančiai paprastų žmonių gyvenimus“, - sakė V.Andriukaitis.

Europos socialistų partijos prezidentas, buvęs Danijos premjeras Polas Nyrupas Rasmusenas kongrese kvietė Europos piliečius kartu prisiimti atsakomybę už savo ateitį.

„Mes išvalysim finansinės ir ekonominės krizės šiukšles. Kiekvienam žmogui, kiekvienai šeimai Europoje sakome, ekonominis nuosmukis ir finansinė krizė nėra iššūkis, kurio mes nepajėgūs įveikti. Perimkime ateitį kartu į savo rankas, spręskime kartu patys dėl savo ateities. Mes norime, kad finansų sistema tarnautų mums, o ne mes jai. Mes neleisime prarasti darbo vietų, mes nepavesime žmonių, mes neleisime finansų spekuliantas užteršti mūsų sąžines ir gyvenimus. Visa tai konkrečiai surašyta mūsų programoje“, - sakė P.N.Rasmusenas.

Europos Parlamento Socialistų grupės prezidentas Martinas Šulcas sakė, kad Europoje atėjo laikas permainoms, o joms įgyvendinti Europos Parlamente reikalinga socialdemokratų dauguma.

 „Europos Sąjunga yra puikus projektas. Tačiau ji blogai valdoma, nes Europos Ministrų Taryboje ir Europos Komisijoje daugumą sudaro dešinieji. Laikas pokyčiams. Mūsų tikslas yra kairiųjų jėgų dauguma Europos Parlamente“ - sveikinimo kalboje sakė M. Šulcas, pažymėdamas, kad, jei socialdemokratai laimėtų bent 20-30 daugiau vietų Europos Parlamente, ji būtų didžiausia politinė grupė Europos Parlamente.

Kongreso dalyvius taip pat pasveikino Ispanijos premjeras Chosė Luisas Rodrigesas Zapateras.

„Daugiau Europos ir daugiau socialinės politikos. Tai atsakymas į žmonių abejones, poreikius. Tai yra mūsų partijos politikų uždavinys. Darbo vietų kūrimas yra realus atsakas dešiniųjų siūlomiems finansinės krizės gelbėjimo planams, kurių įgyvendinimas tiesiogiai gultų ant paprastų žmonių pečių“ - sakė jis.

Suvažiavime taip pat dalyvavęs europarlamentaras Justas Paleckis pažymėjo, kad neišvengiamų permainų vėjas pučia į socialdemokratų bures.

„Madride dar kartą įsitikinau - Europos socialdemokratai darys viską, kad ekonominės krizės pasekmės nebūtų perkeltos ant silpniausių pečių, kad apribotume laukinę rinką, besaikį godumą ir pelnus, kad pasiektume daugiau socialinio teisingumo ir gerovės visiems žmonėms“, - sakė J.Paleckis.

Europos Parlamento rinkimai Lietuvoje planuojami kitų metų birželio 7 dieną. Lietuvoje bus renkami 12 europarlamentarų.

Dalintis:

Jūsų komentaras:

Vardas, pavardė: 
Komentaras: