Europos Sąjunga – tai dinamiškumas, iniciatyvumas, kūrybiškumas.
Tai – atjauta bei parama silpnesniajam. Ištieskime ranką vienas kitam!


   
Paieška:
0Kontaktai

Nuotraukų galerija

Video galerija

Europos Parlamento nario
Justo Paleckio biuras Vilniuje:

Pylimo g. 12-10, 01118 Vilnius
Tel. (8 5) 266 3056
Tel., faks. (8 5) 266 3058
El. paštas:biuras[kilpelė]paleckis.lt


Bičiuliai internete:

Zigmantas Balčytis
Vilija Blinkevičiūtė
Juras Požela
Algirdas Sysas

 

 

 

Savaitės darbų apžvalga

Dujos, finansų priežiūra, rinkimai Baltarusijoje (iš 38-osios savaitės į 39-ąją) (2010 09 27)

Energetinis solidarumas padės apsaugoti pažeidžiamus vartotojus ©BELGA_SCIENCE
Energetinis solidarumas padės apsaugoti pažeidžiamus vartotojus ©BELGA_SCIENCE

Praėjusią savaitę Strasbūro plenarinėje sesijoje kartu su Europos viršūnių tarybos (EVT) pirmininku Hermanu fan Rompojumi aptarėme rugsėjo 16 d. vykusį ES šalių lyderių susitikimą. Jo pagrindinės temos buvo  ES išorės politiką, ekonominė valdysena ir Europos romų padėtis.

Anot pirmininko, įgyvendinant Lisabonos sutartį ir stiprinant ES įgaliojimus šnekėti visų 27 ES valstybių vardu, svarbiausios ES užsienio politikos kryptys bus aptariamos Europos Vadovų Taryboje, o įgyvendinami Užsienio reikalų ministrų, Komisijos ir užsienio politikos įgaliotinės. Dėl Ekonomikos valdysenos darbo grupės EVT vadovas tvirtino, jog diskusijos dėl reformų bus baigtos spalio pabaigoje. Rugsėjo gale Komisija pateiks siūlymus dėl teisės aktų šioje srityje. Pasak H.fan Rompojaus, diskusijų dėl romų išsiuntimo metu ES lyderiai pažymėjo, jog kiekviena šalis tyri teisę ginti įstatymo viršenybę savo teritorijoje, o Komisijos pareiga tikrinti, ar laikomasi ES teisės aktų. Mūsų Socialistų ir demokratų frakcijos pirmininkas Martinas Šulcas apgailestavo, jog bendras ES atsakas užsienio politikoje šiuo metu įmanomas tik esant palankioms vidaus politikos realijoms. Kalbėdamas romų klausimu, jis pabrėžė žmogiškojo orumo paisymo ir ES teisės viršenybės užtikrinimo svarbą.

Antradienį priėmėme reglamentą dėl patikimo gamtinių dujų tiekimo Europos Sąjungos gyventojams. Jame numatyta valstybių pareiga užtikrinti dujų atsargas, taip pat padėti viena kitai įveikti dujų tiekimo krizes. Buvo patvirtinta mano teikta pataisa, kad Baltijos šalių ir Lenkijos bendradarbiavimas reikšmingai sustiprintų dujų tiekimo saugumą. Krizių metu Komisija turės teisę stebėti dujų tiekimą bei tarpininkauti iškilus konfliktams. Pagal reglamentą, valstybės bei dujų tiekimo bendrovės bus įpareigotos užtikrinti dujų tiekimą gyventojams savaitę besilaikant itin šaltam orui arba mėnesį jaučiant itin didelį dujų poreikį (kurie statistiškai fiksuojami kartą per dvidešimt metų), taip pat mėnesį sutrikus didžiausiai šalies dujų infrastruktūrai. Valstybės arba jų grupės bus įpareigotos parengti prevencinių veiksmų ir ypatingųjų padėčių planus, kurie apims dujų tiekimo diversifikavimą ir jungtis su kaimyninėmis šalimis bei bendru ES vamzdynų tinklu. Europos Komisija taip pat turės sukurti ilgalaikio dujų tiekimo diversifikavimo strategiją, o kiekviena ES šalis privalės paskirti už dujų tiekimo saugumą atsakingą instituciją, kuri per metus turės įvertinti grėsmes, įskaitant geopolitines. Balsavau už šį pranešimą, kadangi ES turi pasimokyti iš nesenos dujų karo istorijos ir būti pasiruošusi, jeigu ir vėl pasikartotų dujų tiekimo krizė. Situacija krizės atveju būtų ypatingai pavojinga tiems regionams, kurie nėra sujungti su visos Europos dujų tinklu. Šioms "energetinėms saloms" ypač reikia bendrijos finansinės paramos sujungiant dujų tinklus su vieninga ES sistema.

Trečiadienį patvirtinome grupę teisės aktų, kurie leis sustiprinti ES finansų rinkos priežiūrą. Patvirtinome tvarką, pagal kurią finansų priežiūros sistemoje pirmuoju smuiku grieš europinės institucijos. Nuo kitų metų sausio jos prižiūrės bankininkystę, vertybinių popierių rinką, draudimo ir pensijų rinką, taip pat prognozuos ekonomikos krizių riziką. Iki šiol finansų rinką daugiausia prižiūrėjo valstybių institucijos. ES institucijos galės tirti ES teisės pažeidimus, tarpininkauti nesutariantiems nacionaliniams reguliuotojams ir priimti jiems privalomus sprendimus. Taip pat išplėstas finansinių institucijų, kurioms bus taikomi europinių reguliuotojų sprendimai, sąrašas. Be to, jiems bus suteikta teisė kritiniais atvejais laikinai uždrausti grėsmę rinkai keliančius finansinius produktus ir veiklą, taip pat prašyti Europos Komisijos parengti atitinkamų teisės aktų projektus. Bus sukurtos trys Europos finansų priežiūros institucijos, besirūpinsiančios bankininkystės, vertybinių popierių rinkų bei draudimo ir pensijų veiklos priežiūra. Europos bankininkystės institucijos veiklos pagrindu taps investuotojų ir indėlininkų apsauga. Ji turės teisę tirti sistemiškai svarbių rinkos žaidėjų veiklą ir kurti bankų apkrovos testus. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai suteiktos tiesioginės kredito reitingų agentūrų priežiūros teisės. Tuo tarpu Europos draudimo ir darbinių pensijų institucija sieks užtikrinti draudimo ir pensijų rinkos stabilumą bei tvarumą. Bus įkurta ir Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV), kuri stebės europinę riziką – „pigių pinigų“ srauto didėjimą, skolinimosi spartėjimą ir ekonominės pusiausvyros mažėjimą. Teisę skelbti krizinę situaciją išlaikys Taryboje posėdžiaujančios ES valstybės, tačiau ESRV turės pakankamai priemonių įspėti apie artėjančią kritinę padėtį. Pirmuosius penkerius metus jai pirmininkaus Europos centrinio banko prezidentas.

Artėjant Baltarusijos prezidento rinkimams, numatytiems gruodžio 19 dienai, praeitą savaitę daviau interviu Vokietijos radijui "Deutsche Welle".  Pažymėjau, kad svarbu per rinkimų kampaniją Baltarusijoje sudaryti lygias galimybės visiems kandidatams. Galbūt Baltarusijos prezidentas ar vyriausybė imsis priemonių, kad Europos Sąjunga pripažintų Baltarusijoje vyksiančius rinkimus laisvais ir demokratiškais. Tam reikėtų taisyti neseniai priimtą rinkimų įstatymą. Būtini konkretūs žingsniai, rodantys, kad šalyje judama demokratijos link, kad visiems kandidatams suteikiamos lygios galimybes, ypač žiniasklaidoje, susitikimuose su rinkėjais. Tiek Rusija, tiek ES turi tam tikrų svertų, kurie gali daryti įtaką padėčiai Baltarusijoje. Briuselis naudoja svertus, siekdamas padėti baltarusiams ekonomikoje ir socialinėje sferoje, o taip pat plėsti demokratiją. Tačiau labai svarbūs ir Rusijos ekonominiai svertai, kurie gali būti vėl panaudoti. Interviu palinkėjau, kad nei Maskva, nei Briuselis, nei Varšuva ar Berlynas nespręstų, kas bus valdžioje Baltarusijoje, tik baltarusių tauta, rinkėjai.

Šią savaitę Briuselyje posėdžiausime komitetuose. Biudžeto komitete svarbus 2011 metų ES biudžeto tvirtinimas. Užsienio reikalų komitete „egzaminuosime“ naujai paskirtus ES pasiuntinius įvairiose pasaulio šalyse. Saugumo ir gynybos komitete priimsime nuomonę dėl cheminių ir biologinių ginklų grėsmių. Nuo mano frakcijos buvau šios nuomonės šešėlinis sudarytojas.  Kartu su kolegomis, dirbančiais ES-Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete, priimsime kolegas iš Rusijos Dūmos ir Federalinio susirinkimo.

Dalintis:

Jūsų komentaras:

Vardas, pavardė: 
Komentaras: