Europos Sąjunga – tai dinamiškumas, iniciatyvumas, kūrybiškumas.
Tai – atjauta bei parama silpnesniajam. Ištieskime ranką vienas kitam!


   
Paieška:
0Kontaktai

Nuotraukų galerija

Video galerija

Europos Parlamento nario
Justo Paleckio biuras Vilniuje:

Pylimo g. 12-10, 01118 Vilnius
Tel. (8 5) 266 3056
Tel., faks. (8 5) 266 3058
El. paštas:biuras[kilpelė]paleckis.lt


Bičiuliai internete:

Zigmantas Balčytis
Vilija Blinkevičiūtė
Juras Požela
Algirdas Sysas

 

 

 

Ar blogas yra geras? – Rašykite

PROGRESINIAI MOKESČIAI – LAKMUSO POPIERĖLIS  (2013 10 07)

             Prieš gerus penkiolika metų Vokietijos kancleris Helmutas Kolis neoficialiame pokalbyje paklausė Algirdo Brazausko: „Kokie pas jus pajamų mokesčiai – progresiniai ar plokštieji?“. „Jau dešimt metų Lietuvoje turim vienodus, plokščius mokesčius“. Kancleris atsiduso: „Plokštieji mokesčiai, ko gero, ekonomikai naudingesni. Bet jeigu aš pamėginčiau įvesti juos Vokietijoje vietoj progresinių,  kitą dieną į gatves išeitų milijonai ir nušluotų mane su visa vyriausybe“.

              Kancleris trumpai ir vaizdingai paaiškino, kodėl visose  senosiose ES valstybėse taikomi progresiniai mokesčiai. Kaip ir, beje, JAV, kur jie pirmiausiai ir buvo įvesti. Jeigu uždirbi daugiau, tai ir atiduodi per mokesčius daugiau – visuomenės, visų labui. Šioji taisyklė daugumai europiečių atrodo vienintelė galima, nes ji socialiai teisinga. Žmonės protestuodami neleistų sulaužyti tos taisyklės, neleistų valstybei tapti tik turtingųjų  gynėja.

              Progresiniai mokesčiai veikė ir Tarybų Sąjungoje, ir jos dominuojamose šalyse. Sugriuvus „kareivinių socializmo“ sistemai  pirmieji tuos mokesčius griauti suskubo nenuoramos estai. Jie 1993 m. įvedė „plokščius“ mokesčius – visi, nepaisant skirtingų pajamų, moka tą patį procentą. Po metų jų pavyzdžiu pasekė latviai, paskui lietuviai. Netrukus ir bulgarai, čekai, rumunai, slovakai. „Laukinio kapitalizmo“ laikais, kai turtai buvo kraunami  ir teisėtais, ir, žymiai dažniau, neteisėtais būdais, niekas neprotestavo, niekas nesistebėjo. Iš naujų ES šalių progresinius mokesčius išlaikė tik Lenkija, Vengrija ir Slovėnija.

              Atrodė, kad plokštieji mokesčiai nesustabdomai skinasi sau kelią, ypač Rytų kryptimi – jį įsivedė ir Rusija, Ukraina, Pietų Kaukazo, Vidurinės Azijos valstybės. Juk ten multimilijonieriai ir milijardieriai irgi dygo kaip grybai po lietaus.

                Kai tarp Lietuvos socialdemokratų kildavo diskusijos, ar verta grįžti prie progresinių mokesčių, visada buvau tarp jo palaikytojų. Bet kartu kirbėjo mintis: ar sugebės Lietuva būti ta šalimi, kuri išdrįs pirmoji pasukti prieš plokščių mokesčių įsigalėjimo srovę?

Ministro pirmininko Roberto Fičo vadovaujama Slovakijos vyriausybė grąžino progresinius mokesčius

              Tad tikrai apsidžiaugiau, iš kolegų slovakų Europos Parlamente sužinojęs, kad jų šalyje socialdemokratai laimėjo rinkimus, tvirtai pažadėję grįžti prie progresinių mokesčių. Jie gavo absoliučią daugumą parlamente ir pažadą tęsėjo. Pernai priimtas įstatymas, numatantis 19 proc. pajamų mokestį visiems, išskyrus tuos, kurie per mėnesį gauna didesnes nei 3340 eurų pajamas - jie moka jau 24 proc. Tokių Slovakijoje yra 1,2 proc. nuo visų dirbančiųjų. Dar vienas svarbus niuansas. Toje šalyje prezidentas, premjeras, ministrai, parlamento nariai uždirba mažiau, negu nurodyta riba. Bet solidarumo vardan ir jie pagal įstatymą privalo mokėti ne 19, o 24 proc.

              Slovakų europarlamentarai iš mūsų socialistų ir demokratų frakcijos aiškina, kad tai tik pirmasis žingsnis. Paprastai progresiniai mokesčiai turi ne dvi, o tris-keturias pakopas: kuo daugiau uždirbi, tuo daugiau moki. Dabar Slovakijoje įdėmiai stebima, kaip veikia naujoji sistema, ateityje numatoma ją tobulinti.

              Prisimintina, kad visai neseniai ir Prancūzijoje socialistai pasiekė pergalę parlamento rinkimuose – dėka ir to, kad pažadėjo daugiau apmokestinti gaunančius milijonines pajamas. Juk krizė ne visiems buvo baisi: vargingiausiai gyvenantys dar labiau nuskurdo, o turtingiausi padidino savo pajamas. Ir Vokietijoje formuojant „didžiąją koaliciją“ krikščionys demokratai linkę sutikti su socialdemokratų reikalavimu imti iš daugiausiai uždirbančių didesnius mokesčius.

              Praėjusį pirmadienį Lietuvos socialdemokratų Prezidiumo nariai ir skyrių pirmininkai buvo susirinkę Birštone. Posėdyje aptartos ir mokesčių problemos. Dauguma kalbėjusių tvirtai pasisakė už grįžimą prie progresinių mokesčių – gerai apgalvojus ir paskaičiavus, išnagrinėjus kitų ES valstybių patirtį.

              Krizės metu ir Lietuvoje ženkliai padidėjo atskirtis tarp turtingiausių ir skurdžiausių. Progresiniai mokesčiai padėtų įveikti tą prarają ir suteikti daugiau socialinio teisingumo žmonėms,  tuo pačiu ir stabilumo valstybei. Europos socialistų partija, kurios narė yra ir LSDP, taip pat aiškiai stoja už progresinius mokesčius. Jie – tarsi lakmuso popierėlis, parodantis valstybės sveikatą.

               

Dalintis:
2013 10 17 Rina
Kaip paraginti dabartinę Vyrieusybę greičiau įvesti progresinius mokesčius? Argi dar ne laikas?

Jūsų komentaras:

Vardas, pavardė: 
Еl. pašto adresas: 
Komentaras: